Et trængende værested

Værestedets formand, Conni Karlsen, har mange ønsker til moderniseringer og byder kirken velkommen

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lopperne fylder, men giver ingen penge i kassen. Her kan i stedet indrettes et godt mødelokale.

Menighedsrådet kommer med en pose med 1-3 millioner kroner og spørger: Må vi være med i Værestedet i stedet for at bygge det kirkehus, vi har ønsket os så længe? Det er bare en tanke. Men vi sender spørgsmålet videre: - Sjovt, du spørger. Vi har selv tænkt det samme, fortæller formanden for kulturhuset Værestedet, Conni Karlsen. - Det ville være rigtig dejligt, hvis menighedsrådet ville være med. Det ville være en optimal løsning. Conni Karlsen blev valgt til formand for Værestedet ved en ekstraordinær generalforsamling i 2007. Hun flyttede med mand og to små børn til byen i 2006. - Jeg følte, at jeg selv måtte tage affære, hvis der skulle ske noget med Værestedet, siger Conni Karlsen, der godt ved, at der i nogen kredse i byen tales om 2007 som det år "da de unge kvinder tog magten". Hun er en af dem, der kommer udefra og laver om på "Plejer" - Jeg mente bare, at det var rigtig træls, hvis huset skulle lukke. Og det var lige op over. Der hang mørke skyer over Lyngså, forklarer Conni Karlsen. Hun og resten af byen kan glæde sig over, at der på det seneste er flyttet flere børnefamilier til Lyngså. Skyerne er væk, men alligevel kæmper Værestedet for livet og for at skaffe penge og hænder til nødvendige moderniseringer af huset. Hun ser det som noget meget positivt, hvis kirken og menighedsrådet også vil være med. - Jo flere vi er, des nemmere er det at få noget lavet. Værestedet bør være et fælles hus for alle i Lyngså, mener Værestedets formand. Værestedet skal have bedre forhold for handicappede. For eksempel er det tvingende nødvendigt at indrette handicaptoilet og i det hele taget gerne flere toiletter. Værestedet rummer mange kvadratmeter, men rummene kan indrettes og udnyttes meget mere hensigtsmæssigt. Først og fremmest glæder Conni Karlsen over, at loppemarkedet er solgt. Tusindvis af lopper, der er vanskelige at sælge og tjene lidt håndører på, fylder op i et af Værestedets bedste rum. - Loppemarkedet giver ingen penge. Folk sælger selv det, der er noget værd, vurderer Conni Karlsen. Hun glæder sig over, at effekterne er solgt for 1500 kroner. Det bedste ved det er, at lokalet bliver tømt, synes hun. Her er gode lydforhold, og rummet er forholdsvist nemt at varme op. Det kan eksempelvis indrettes til et stort mødelokale, som der faktisk er behov for. For eksempel kan seniorklubben nu og da samle henved 60 mennesker, og så er stuen for trang. Med en foldedør i stuen kan der holdes to arrangementer på samme tid. Lokalhistorisk forening samler også mere og mere historisk materiale og skal have et større lokale. Vildbasserne kan ikke altid lege sig til varmen. Der er meget koldt og en dårlig akustik i deres lokale. - Der er cirka 30 vildbasser i alderen fem til 12 år, som mødes hver anden mandag aften. De leger i eller udenfor Værestedet og tager på små udflugter, fortæller Conni Karlsen. Køkkenet er nyrenoveret, men må kun bruges som anretterkøkken. Hun og andre har tænkt mange ideer og har mange ønsker. Conni Karlsen kunne godt tænke sig, at få en arkitekt eller håndværker til at gennemgå huset og lave nogle streger, for at få mere konkrete ideer til indretningen samt et prisoverslag. Ingen tvivl om, at Værestedet skal i gang med at søge penge hos diverse fonde - og at der bliver brug for alle Lyngså-hænder til det praktiske arbejde. Kirkepenge og -hænder skal være meget velkomne. På et møde den 23. oktober skal Værestedets bestyrelse drøfte de fremtidige moderniseringsplaner. PLANER