Et udvalgs-år med store udfordringer

Kulturudvalget skal se på alt fra nye anlæg til kvaliteten af folkeskolernes undervisning

HALS:Det er et år med fokus på både nye millionanlæg og kvaliteten af undervisningen i folkeskolerne, der netop er blevet taget fat på i kulturudvalget. Det fastslår formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), der efter udvalgets første 2005-møde i sidste uge sagde ja til lige at stoppe op og gøre status over de største opgaver i det nye år. Millioner til anlæg Som det efterhånden er blevet en tradition, så sidder kulturudvalget også i år tungt på de mange kommunale millioner, der igen bruges på nyanlæg. På skoleområdet er opgaven med tredje etape af Gandrup Skoles renovering således allerede ude i offentlig licitation, og forude venter også tredje etape af Hals Skoles renovering. Det er begge projekter, hvortil der er afsat 14 mio. kr., og mens detailplanlægningen for Gandrup Skole er på plads, så er Sørn Nordhald også glad for, at kulturudvalget i sidste uge sagde god for at opdele folke- og skolebiblioteket i Hals i forbindelse med den sidste renoveringsetape på Hals Skole - en beslutning, som byrådet ventes at blåstemple på det næstkommende byrådsmøde i februar. - En opdeling af bibliotekerne i Hals giver helt nye perspektiver for den sidste del af renoveringen af Hals Skole, konstaterer Sørn Nordhald, der ser med spænding frem til debatten om, hvor det nye folkebibliotek i Hals skal have til huse. Hvad gør vi i Hou? På anlægssiden er der derudover afsat fem mio. kr. til en renovering af Hou Skole. Arbejdet med at finde ud af, hvordan dén opgave skal løses, er netop påbegyndt, og Sørn Nordhald påpeger, at det i den forbindelse også er vigtigt at holde fokus på, hvordan det kommer til at gå med byens planlagte borger- og aktivitetshus. Sørn Nordhald bemærker her, at en realisering af det ønskede fælleshus i Hou vil åbne mulighed for at indtænke fælles brug af faciliteter for både den "nye" Hou Skole og borger- og aktivitetshuset - som f.eks. en fælles idrætshal - og midt i alt dette er det ifølge Sørn Nordhald også værd at overveje, om der ikke også i Hou skulle tænkes i at opdele biblioteksdriften, så der frem-over bliver tale om et skolebibliotek på skolen og et folkebibliotek i borger- og aktivitetshuset. - Det er bestemt et spørgsmål, der er værd at drøfte, fastslår udvalgsformanden, der på anlægssiden også peger på, at tankerne om et kulturhus i Hals og et multihus i V. Hassing fortsat vil indgå som ideer, der i udvalget skal fastholdes fokus på. - Jeg tror ikke, at de sidste ord om kulturhuset og mul-tihuset er blevet sagt endnu, tilføjer Sørn Nordhald. Kvalitet i skolerne På driftssiden ser Sørn Nordhald to helt store udfordringer i 2005. Den ene går på at forberede den forestående sammenlægning med Aalborg Kommune - herunder også Hals Musikskoles fremtidige rolle og et nyt samarbejde på PPR-området - og Sørn Nordhald understreger, at dette arbejde skal foregå stille og roligt, så overgangen til Ny Aalborg bliver så smertefri som muligt. Den anden store opgave bliver at højne kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Her har en landsdækkende undersøgelse således klargjort, at det halter med elevernes faglige evner, når det gælder læsning, matematik og - særligt - naturfagene. - Vi kan ikke sidde konklusionerne i en sådan rapport overhørig, og derfor skal vi have gang i en dialog med skolelederne for at finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre på de her områder. Det bliver en stor, men også meget spændende opgave at tage fat på, fastslår Sørn Nordhald, der samtidig peger på, at også eleverne og deres forældre spiller en vigtig rolle i elevernes læring. - Vi må sammen finde en måde at gøre folkeskolen i Hals Kommune bedre på, slutter Sørn Nordhald.