Et unikt stykke rislende historie

Spor af stenalderby i Østerådalen

AALBORG:For foden af Finstrupgårds Bakke løber et rislende stykke historie. Her udspringer Finstrupgårds Kildevæld, som var udgangspunktet for en stenalder-by på bakken. Kilden har i mange år været ukendt og kun haft til formål at løbe ud i en ganske almindelig grøft. Men i forbindelse med anden etape af Østerådalen - den sydlige del mellem Indkildevej og Bonderup Bro - stødte Aalborg Kommune tilfældigvis på kilden, der ligger ved Dallvej, hvor vejen krydser Østerå. Selve kildens udspring var helt groet til, men Aalborg Kommune har netop synliggjort kilden igen, så den nu løber i sin oprindelige form ud i Østerå. Udover at være et enormt hyggeligt sted at slå lejr med madpakken, så har Kildevældet også en fascinerende historie. Under arbejdet med at synliggøre kilden, har kommunen nemlig fundet spor fra stenalderen. - Vi har fundet mange spor på, at der har været en stenalder-by her. Det har jo været et attraktivt sted at bo, for stenaldermenneskerne kunne få ferskvand fra kilden, de kunne jage i skoven og fiske i havet, fortæller landskabsarkitekt, Gitte Ramhøj fra Park og Natur i Aalborg Kommune. Østersbanke Når man står og kigger ud over det grønne område og ned på kilden, der pibler ud fra jorden, skal der heller ikke ret meget fantasi til at forestille sig, hvordan det har set ud dengang. Og det er lidt betagende at tænke på, at man står og går samme sted som stenaldermenneskerne. Helt specielt er den østersbanke, som kommunen har fundet. Her ligger østersskaller i flere meters lag. Og selvom planerne for den sydlige del af Østerådalen både indeholder fuglesøer, stier og skov, så er Gitte Ramhøj ikke i tvivl om, at Kilden er hovedattraktionen. - Vi vil sætte tavler op, der fortæller hele historien om kilden og området. Men vi har planer om at lave en sti, så man kan gå langs åen og kilden, siger Gitte Ramhøj der selv er meget fascineret over den historiske kilde. - Kilden er jo helt unik. Vi har ikke noget lignende i Aalborg Kommune, og kilden kan sammenlignes med Ravnkilde og Lille Blokkilde, fortæller hun. Åbent område Hele området omkring kilden er åbent for offentligheden. Al landbrugsdrift er indstillet, og der er allerede etableret cykelstier, så man kan cykle til kilden direkte fra Aalborg centrum. Og Gitte Ramhøj mener da også, at kilden kan byde på mange ting for borgerne i Aalborg. - Kilden sikrer jo et enestående dyre og planteliv, som danner gode muligheder for et rekreativt området og dermed et spændende friluftsliv. Men den kan i lige så høj grad bruges til formidling af historiske perspektiver, siger hun. Selvom om kilden sender det klareste vand ud i Østerå, så kan det ikke drikkes. Vandet kommer direkte fra grundvandet, og da der i mange år har været drevet landbrug på bakken ved Finstrupgård, er det ikke rent endnu. Men fra nu af, bliver der kun dannet rent grundvand og om nogle år, kan man måske besøge kilde og drikke af vandet - ligesom de gjorde i stenalderen.