Ungdomsuddannelser

Et valg om sygehuse

Til november har politikerne mulighed for at give os klare valgmuligheder. Regionrådets helt store opgave bliver sygehusene, og her kan partier og kandidater virkelig være forskellige, til gavn for demokratiet, til gavn for Nordjylland.

Hver dag diskuterer vi sundhedspolitik i Nordjyske: Skal vi satse på flere mindre sygehuse i forhold til indbyggertallet som i Ringkøbing Amt? Eller skal kræfterne samles om Hjørring-Aalborg-Thisted-Hobro når amtet udvides? Får man den sikreste behandling på små lokale sygehuse med nyuddannede læger i vagt uden for dagtiden? Dem kan man jo nå frem til på kort tid, og det kan føles trygt. Eller kan mere erfarne og specialiserede læger på få, større sygehuse kompensere for den længere transporttid fra udkanterne? Det er jo også trygt med en mere erfaren og specialiseret læge. Vil der i længden være læger nok til at drive de små sygehuse? Og patienter nok til at opretholde rutinen på de små afdelinger? Skal vi ikke acceptere små, nære afdelinger fordi det vil udsulte lokalsamfundene at lukke sygehusene? Eller er sundhedspolitik et dårligt redskab til lokaludvikling? Disse spørgsmål er komplicerede. Og de kan kompliceres endnu mere når man ser dem i en større helhed. Kræver de gode og spændende planer om medicin på Aalborg Universitet at flere kræfter samles på Aalborg Sygehus? Denne satsning kan måske betyde noget for Nordregionens fremtid. Hvad er der råd til? Det ville jo være dejligt hvis der var penge til små sygehuse og satsning på Aalborg på én gang. Tillader regionens økonomi det? Det kunne give et virkeligt spændende regionsvalg hvis partierne eller politikerne delte sig med nogle klare udmeldinger. En udmelding kunne være at redningen af de små sygehuse må gå forud for koncentrationen af kompetence i de store byer; dette for at sikre de mindre bysamfund. En anden kunne være at det egentlige sygehusvæsen samles i fire eller færre byer (Hjørring, Aalborg, Thisted, Hobro), og så må de andre sygehuse tage sig af enklere opgaver eller nedlægges. En tredje mulighed kunne være en overbevisende argumentation for at der kan blive råd til begge dele. Her en stille søndag i oktober søgte jeg lidt rundt på partiernes hjemmesider. Det er svært at finde klare udmeldinger om deres program til regionsvalget. Det må partierne gøre noget ved, og det gør de da sikkert også. Så bliver det spændende om de kommer med klare udmeldinger. I dag er det vigtigste princip i dansk politik ikke at fornærme nogen. Derfor kan man frygte at udmeldingen om regionens sundhedspolitik bliver en rigtig blød papnæsetale om at der skal gøres noget godt for alle og det hele, by og land, stort og småt. Uden klar stillingtagen til muligheder og konsekvenser. Hvad er der råd til? Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen og den øvrige lægefaglige ekspertise? Hvad er der personale til? Hvad betyder valgene for egnens udvikling, i udkanter eller på Aalborg Universitet og i innovative medico-virksomheder? Hvis det ender med en blød tale fra alle kandidater og partier, får vi mindre at vælge imellem, og borgernes frustration vokser hvis det siden viser sig at der alligvel skulle træffes nogle valg, f.eks. mellem få store og mange små sygehuse. Men regionspolitikerne har chancen for at give os et klart valg nu fordi sygehusene bliver deres altdominerende opgave. Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus. F. 1958 i Dronninglund, student Thisted Gymnasium og HF 1977, studieophold University of Cambridge 1982-83, cand.mag. Aarhus Universitet 1990 (latin, fysik, oldtidskundskab).