EMNER

Et valg om værdier

Tak til Karin Riis Jørgensen (KRJ) fra Venstre for at understrege, at valget på søndag er et spørgsmål om værdier. Hvilket grundlag skal Europaparlamentet træffe sine beslutninger ud fra? Hvor skal kræfterne sættes ind?

Ligesom i folketinget sidder politikerne i Europaparlamentet opdelt efter politisk overbevisning. KRJ har desuden understreget, at der er store værdimæssige forskelle på den liberale og den kristendemokratiske-konservative gruppe i parlamentet, og dermed har hun samtidig peget på en række gode grunde til at stemme på Kristendemokraterne frem for Venstre på søndag. Det skal hun have tak for. Kristendemokraterne siger klart, at EU skal vedkende sig den betydning som kristendommen har spillet for Europa. Alt andet vil ikke yde historien retfærdighed. Det er ikke for at holde nogen ude, men for at holde fast i grundlæggende europæiske værdier om det enkelte menneskes værdi under ansvar for fællesskabet. KRJ fremhævede også Kristendemokraternes vægt på familien og på det ufødte barns rettigheder. Europaparlamentet arbejder med en lang række spørgsmål herunder også etiske retningslinjer for forskningen, fælles minimumsregler på arbejdsmarkedet, det faldende fødselstal i Europa og kvinders rettigheder både i EU og i resten af verden. Her er synet på familien og det ufødte barn af afgørende betydning for partiernes stillingtagen. Der er brug for danske kristendemokrater i Europaparlamentets største politiske gruppe. Vi vil være en stemme for de svageste. Vi vil kæmpe for de fattigste i verden - EU skal tage et langt større globalt ansvar. Vi vil sætte miljøet og forbrugerbeskyttelse højt på dagsordenen, for ellers drukner det for let i handelsinteresser. Kristendemokraterne er varme tilhængere af det europæiske samarbejde. Vi er langt fra ukritiske. EU mangler åbenhed, nærhed, demokrati og vilje til for alvor at gøre op med svindlen med EU-midler. Men det må ikke ødelægge den grundlæggende ide om et stærkt europæisk samarbejde. Det er bestemt ingen selvfølge, at vi har et velfungerende EU. EU's største udfordring de næste år bliver at få samarbejdet til at fungere med 10 nye medlemslande. Et samarbejde som er præget af ligeværdighed mellem landene uanset om de er store eller små - gamle eller nye lande. Vi håber, at mange danskere vil bruge chancen for at sætte et præg på fremtidens Europa. Det er vigtigt, at Europaparlamentet har en stærk folkelig forankring, og det kræver en høj stemmeprocent på søndag. Der er brug for at styrke Kristendemokraterne i Europa. Det kan danskerne gøre ved at støtte de danske kristendemokrater på liste K (!) for en styrkelse af de kristne værdier - fordi respekt, omsorg og ansvar også skal præge EU og verden omkring os.