Et vandværk og en pose penge

Fjerritslev Kommune forærer Almhus Vandværk til Gøttrup Vandværk

SKERPING:Et velfungerende, velholdt vandværk med førsteklasses drikkevand og rigeligt vand at pumpe op af. Tilmed gældfrit og med en pose penge på 365.000 kr. oven i til nyt rørarbejde i Skerping. Det er en gave, man næsten ikke kan sige nej til, og Gøttrup Vandværks bestyrelse har da også med glæde overtaget hele Almhus Vandværk fra Fjerritslev Kommune, som indtil nu har ejet 40 pct. af vandværket. Resten ejer Gøttrup Vandværk, som får vand fra Almhus, i forvejen. Det nye ejerskab blev markeret ved en officiel overdragelsesforretning, hvor formand Lars Eriksen fra Gøttrup fik nøglerne til den lille vandværksbygning af teknisk udvalgs formand Niels Jørgen Godiksen (V). - Det er en politisk målsætning at privatisere alle vandværker, og nu mangler vi kun Trekroner, konstaterer Niels Jørgen Godiksen. Lars Eriksen er på sin side meget tilfreds med, at bestyrelsen nu bliver "herrer i eget hus" og selv tilrettelægger den fremtidige drift og vedligeholdelse. - Det er også godt at få drift og tilsynsmyndighed skilt ad, siger han med henvisning til at kommunen er overordnet myndighed i tilsynet med vandværkerne. Det har været ret enkelt at lægge de to vandværker sammen, fordi formuen pr. forbruger er næsten ens. Til gengæld kan forbrugerne i Almhus Vandværk - dem er der 96 af - se frem til en klækkelig nedsættelse i prisen pr. kubikmeter vand, nemlig fra 3 kroner til 1,75. - De kan også møde op på den kommende generalforsamling i Gøttrup Vandværk i november og stille op til bestyrelsesvalget, påpeger Lars Eriksen.