Socialforsorg

Et velkomment initiativ

Hidtil har det været således, at hvis man var visiteret til hjemmehjælp og blev betjent af et privat firma, var det muligt modbetaling at købe ekstraydelser til f.eks. gardinvask, ekstra rengøring osv.

Det samme var ikke muligt, hvis man benyttede sig af det kommunale tilbud. Det vil den nye regering ændre på, så de to udbydere stilles lige. Vi hilser initiativet velkomment. Vi forudser, at mange ældre, der i dag benytter den kommunale hjemmehjælp, vil købe ekstraydelser. Det vil betyde, at der kan ansættes flere i hjemmeplejen, hvor der flere steder har været afskedigelser. Selvfølgelig må det ikke betyde, at der skal visiteres strammere og at den allerede tildelte visitering skal beskæres.