EMNER

Et velment puf til flygtninge

Den nye lokalkomite for Røde Kors vil sætte skub i integrationen

HADSUND: Mens indsamlerne fra Røde Kors i dag stemmer dørklokker for at hjælpe nødlidende ude i verden, lægger den nyetablerede lokalkomité af Røde Kors i Hadsund an til at gøre en indsats for at integrere de flygtninge, der er kommet til og bor her. Siden lokalkomitéen blev dannet som en udløber af et orienteringsmøde i foråret, arrangeret af Røde Kors på regionalt plan, har man arbejdet på at finde ud af, hvordan den lokale indsats skal udmønte sig, og på tirsdag er komitéen klar til at fremlægge resultaterne og gå i gang med selve arbejdet. Det sker på et møde, der holdes i børnehaven Lærkereden, og hvor alle er velkomne, både flygtninge og "indfødte". Mødet er det første, hvor de kontaktfamilier, der meldte sig i foråret, får lejlighed til at møde flygtningene. Formanden for lokalkomitéen, læge Klaus Borch, forklarer, at man indtil nu simpelthen ikke har haft noget sted at være, og at der derfor er gået så lang tid. - Nu har vi fået at vide, at vi kan få plads i Det Kreative Hus om tirsdagen mellem 19 og 21. Og jeg forventer, at vi meget hurtigt rykker derop, siger han. Komitéen opfordrer flere indfødte til at melde sig som kontaktfamilier. Tanken er, at man mødes hver 14. dag ved fællesmøder, hvor forskellige temaer vil blive taget op. I øvrigt efter samme model, Røde Kors-komitéer landet over anvender - med succes. - At åbne sit hjem for vildfremmede mennesker opfatter de fleste som meget forpligtende, så i første omgang mødes man altså på neutral grund. Erfaringen andre steder har vist, at de fleste får et meget nært forhold, men det er op til hver især, hvor meget overskud de har at lægge i det, forklarer Klaus Borch. Han har selv erfaring med flygtningene fra sin lægegerning, som blandt andet har omfattet beboerne på det hedengangne asylcenter i Hadsund. Desuden er han i sin barndom på Jamaica blevet opflasket med sammenblandingen af forskellige kulturer. Han vender sig på den baggrund kraftigt imod den opfattelse, man let får, når man orienterer sig i medierne, nemlig at flygtninge er et problem. Det mener Klaus Borch ikke. Han fremhæver, at bosnierne, der udgør hovedparten af de flygtninge, som i årenes løb har bosat sig i Hadsund, for langt størstedelens vedkommende er velfungerende samfundsborgere og meget velintegrerede. Også afghanerne, der er den næststørste nationalitet, får meget positive ord med på vejen. - Jeg har stor tiltro til, at de bliver lige så velintegrerede. Afghanerne er meget åbne og et positivt folkefærd. De har blot brug for et puf til at komme videre, siger Klaus Borch. Ud over kontaktfamilierne spiller lokalkomiténs seks medlemmer også på andre strenge. Planen er, at flygtningene skal tilbydes lektiehjælp, hjælp til kontakt med offentlige myndigheder, hjælp til at få foden inden for i foreningslivet og meget mere. - Men det kan også være helt banale ting. For eksempel har mange danskere svært ved at forstå, at afghanere ikke lærer deres børn at cykle, men det er de slet ikke vant til fra Afghanistan, siger Klaus Borch.