Et vindue ud ad til

Biblioteket vil løbe en åben aktivitetskalender i gang

HADSUND: Foreningerne i Hadsund Kommune får nu - efter et langt tilløb - en fælles elektronisk aktivitetskalender. Bibliotekar Marianne Folkersen har taget på at sig at "løbe kalenderen i gang", men siger, at det er foreningerne selv, der skal vise, om der er brug for den. Målet med kalenderen er først og fremmest at give borgerne et overblik over planlagte arrangementer, men der også sidegevinster: Kalenderen kan således blive et planlægningsredskab, så foreninger eksempelvis kan undgå konkurrerende arrangementer samme aften. Den kan også blive et vindue ud ad til, som man kan se ind ad, hvis man for eksempel overvejer at flytte til kommunen og gerne vil danne sig et billede af aktivitetsniveauet og af, hvad der sker. Sådan fungerede kalenderen i hvert fald i Hammel, da Marianne Folkersen var ansat på biblioteket dér. En af årsagerne til, at hun har påtaget sig opgaven med at igangsætte og indtil videre ajourføre kalenderen, er, at det er med til at synliggøre biblioteket og sætte det i forbindelse med nye brugere. Marianne Folkersen netop skrevet til godt 120 foreninger og håber, at de vil melde tilbage med arrangementer hurtigt, sådan at kalenderen kan gøre størst mulig nytte i den kommende vintersæson. - I begyndelsen vil jeg være lidt opsøgende, men jeg skal ikke være barnepige. Det er et gratis tilbud til foreningerne, og hvis de vil noget med det, så må de også bakke op, siger hun. Kalenderen bliver navngivet i løbet af de næste par uger - når den har fået indhold - og kan i øvrigt nås via Hadsund Kommunes og bibliotekets hjemmesider, men altså kun via internettet. Kommunen har tidligere udgivet en trykt aktivitetskalender, men den blev til sidst brugt for lidt. Forsøg på at genoplive den strandede på, at det var for dyrt og tidskrævende, og en elektronisk afløser er hidtil strandet på, at den nødvendige "teknik" ikke var til stede. Det er den nu, og så er tiden altså oprunden for en elektronisk - og billigere - kalender. - Den koster kun min tid, smiler Marianne Folkersen, der ingen betænkeligheder har ved at lave en kalender, der kun er elektronisk. - Alle kan få adgang til en computer og internettet - for eksempel her på biblioteket, siger hun. Foreningerne er blevet præsenteret for betingelserne for at få aktiviteter optaget, og hvis de følges, så vil brugerne kunne se relevante oplysninger om arrangementer, der henvender sig til en bredere kreds - undtaget træningstider.