Rebild

Etårig aftale med Falck

Økonomiudvalget vil sende brandslukning i licitation.

Arkivfoto: Henrik Bo

Arkivfoto: Henrik Bo

Økonomiudvalget mener ikke, at aftalen om brandslukning med Falck skal forlænges frem til udgangen af 2011, sådan som forvaltningen havde lagt op til. I stedet indstiller udvalget til byrådet, at der engås en etårig aftale gældende for 2009, og at der hurtigst muligt laves et udbudsmateriale, så brandslukningsopgaven kan sendes ud i licitation. Byrådet behandler sagen på torsdag.