Lokalpolitik

ETABSOLUT SIDSTE SVAR TILLEIFJENSEN

borgmester, Pandrup Kommune } JORDSAG: I Nordjyske d. 17. februar er Leif Jensen igen på banen med kritik af den famøse jorddynge på Fruensgaardsvej. Igen er det min person - og denne gang også udvalgsformanden og hele byrådet - der må stå for skud. Sagens fakta er: Amtet gav 3. december 2003 NC Byg en tilladelse til at benytte den forurenede jord i forbindelse med det vejprojekt, der skal gennemføres som en del af byggemodningen i området. Tilladelsen var begrænset til 1 år. Det medførte et læserbrev fra Leif Jensen i Nordjyske 14. december. Vi varslede NC Byg et påbud 16. december og gav 5. januar påbud om, at jorden skal fjernes inden 10. februar. Leif Jensen får kopi af påbudet 25. januar. Samme dag giver bygherren besked om, at han vil søge amtet om at anvende jorden til vejprojektet. Amtet giver skriftlig tilladelse 8. februar med en frist til 1. april 2005. Kommunen trækker derfor påbudet tilbage og sender en kopi heraf til Leif Jensen. Det er sagens forløb i al korthed. Leif Jensens indlæg i Nordjyske må derfor siges at være skrevet mod bedre vidende og afslører vel den usaglighed, der i hele forløbet har præget hans hetz mod kommunen i almindelighed og mod min person i særdeleshed. Dette skal derfor være mit absolut sidste svar til Leif Jensen, og det er udelukkende givet af hensyn til avisens øvrige læsere.