Eternitten har rundet bunden

Det gamle Aalborg-firma er i færd med at ryste støv og røde tal af sig

AALBORG:Et underskud på 23 mio. kr. i 2002-regnskabet ligner ikke umiddelbart en succes, men for Lars Østergaard, adm. direktør for Dansk Eternit Holding A/S, er det ikke desto mindre et tydeligt tegn på, at den gamle Aalborg-baserede virksomhed er på rette vej. Året forinden var underskuddet på 79 mio. kr. Tallet er før skat og finansielle poster. Medregnes dette var underskuddet i 2001 131 mio. kr. - Selskabets problem var, at gælden steg år for år. I 2001 var gælden oppe på 700 mio. kr. Ganske vist steg omsætningen, men det skete gennem opkøb af selskaber i udlandet. Desværre fulgte indtjeningen ikke med, siger Lars Østergaard, der blev udnævnt til adm. direktør for holdingselskabet i 2000. Forinden da havde han i tre år været chef for den ene af koncernens tjekkiske fabrikker og en kort overgang fabrikschef i Aalborg. Erfaringerne fra det forløb har han bragt med sig til jobbet som administrerende direktør for holdingselskabet, der udover fabrikken i Aalborg har produktionsanlæg i Finland, Polen og som nævnt i Tjekkiet. Dertil kommer salgsselskaber i Holland, Storbrittannien, Tyskland og Frankrig. Grænser brudt ned - De enkelte selskaber har tidligere i vid udstrækning fungeret som selvstændige firmaer med egen beslutningsproces, og derfor er der ikke altid blevet produceret det sted, hvor det var mest rentabelt. Det er slut nu. Grænser er brudt ned, og der samarbejdes på kryds og tværs. Det betyder, at de enkelte enheder i dag spiller sammen i stedet for som førhen at leve deres eget liv. Den enkelte fabrik havde tidligere alle varer på hylderne. I dag skal de specialisere sig, forklarer Lars Østergaard og tilføjer, at den proces har frigjort mange ressourcer, ikke mindst menneskelige, der tidligere ikke blev udnyttet. Og effektivitet skal der til. Specielt hvad angår tagmaterialer har byggeriet fået langt flere forskellige tagprodukter at vælge imellem end tidligere. Det er en medvirkende årsag til, at 35 pct. af kapaciteten hos de europæiske eternitfabrikker ligger uudnyttet hen. Fabrikken i Aalborg betaler i år en høj pris for den situation og koncernens nye strategi. Fabrikkens produktion af plane plader flyttes til Finland og produktionen af tagrygninger til Polen. Kun produktionen af bølgeplader bliver tilbage i Aalborg, hvor der er investeret 200 mio. kr. i en ny produktionslinie. Omstruktureringen betyder, at ca. 100 mand ud af en samlet styrke på 360 blev sagt op tidligere i år. - Fabrikken i Aalborg giver et kæmpeunderskud, fordi man har været for langsom til at gennemføre de nødvendige ændringer, og det har desværre kostet arbejdspladser, siger Lars Østergaard, der i forbindelse med opløsningen af den gamle struktur har lagt vægt på at gøre strategien til fælles gods. - Samtlige medarbejdere skal have kendskab til de overordnede mål, ellers får vi dem ikke med på projektet, og så ender jeg med at gå for mig selv "ude i skoven", siger han. Som led i forandringen af koncernen er der samtidig sket en slankning i form af frasalg af selskaber. Af to grunde. Dels for at nedbringe gælden, dels for at koncentrere fokus på det, der i sin tid var udgangspunkt for selskabet. Tilbage til rødderne - Vores strategi er, at vi arbejder med fibercement. Det er det vi kan, det er det vi vil. På den måde drejer det sig meget om at komme tilbage til rødderne, siger han. Det har bl.a. ført til salg af koncernens halvpart i Højslev Teglværk A/S, og J. A. Plastindustri A/S i Hirtshals er ligeledes sat til salg. Desuden er den hidtidige administrationsbygning ved fabrikken i Aalborg blevet solgt til Biblioteksskolen, og de arealer, der står tomme eller vil komme til det som følge af reduktioner i Aalborg er sat til salg. I dag har koncernledelsen til huse i lejede lokaler på Hasserisvej i Aalborg, og for Lars Østergaard er flytningen fra det gamle hus en helt naturlig del af den igangværende udvikling. Selv om det lagde afstand til den gamle fabrik. - Dansk Eternit Holding A/S er i dag en nordeuropæisk virksomhed. Ca. to trediedele af vores omsætning henter vi i udlandet. I det lys kunne vores hovedsæde ligeså godt ligge i Finland, siger direktøren, der regner med, at selskabet i indeværende regnskabsår når så langt op af kurven, at det er slut med røde de tal i regnskabet.