Etisk debat om organdonation

Skal vi tage mod eller er mennesket så helstøbt, at vore organer ikke kan bruges af andre end os selv

STRANDBY:Den medicinske udvikling har åbnet mulighederne for, at syge mennesker kan forlænge livet ved at få et nyt organ fra et andet menneske. Det betyder, at alle kan risikere at skulle stå i valget, om man vil modtage et andet menneskes organ og dermed leve længere. Det betyder også, at alle mennesker udfordres af spørgemålet om hvorvidt man vil tillade, at ens organer bliver fjernet øjeblikkeligt, hvis man dør i forbindelse med en ulykke? For mange pårørende melder spørgsmålet sig med overraskende hastighed, når man pludselig står ved sygesengen til en ægtefælle eller samlever, en far eller mor, en søn eller datter, som er døende, og lægen forsigtigt spørger: Må vi gøre klar til at tage organerne? Vi har tre andre patienter, som vil kunne få et nyt liv? Nu på søndag kl. 19 holder medlem af Det Etiske Råd, socialrådgiver Nikolaj Henningsen, foredrag og oplæg til debat om organdonation. Det Etiske Råd er nedsat af Folketinget til rådgivning og vejledning for lovgivningen i alle etiske spørgsmål. Foredraget finder sted i Metodistkirken i Strandby, og alle er velkomne til at deltage. - Når vi tager emnet om organdonation op, så er det naturligvis fordi det berører en række væsentlige spørgsmål, siger Jørgen Thaarup, præst ved Metodistkirken. Her tænker han blandt andet på menneskers religiøse tro, hvor spørgsmålet er om man kan give sit hjerte til et andet menneske, hvis man i kirken om søndagen har hørt præsten prædike om, at Gud ønsker at bo i ens hjerte, og at hjertet er sædet for tro, håb og kærlighed? - Begravelser og afsked med de døde; er det en berigelse eller en belastning, hvis vi ved en begravelse skal indstille os på, at det, der ligger i kisten er en tømt krop, mens alle de vigtige organer lever videre i fremmede mennesker? Vil vores etiske holdning være påvirket af, om vi er givere eller modtager, om vi er raske eller syge, om vi er kristne eller muslimer, siger Jørgen Thaarup. Nikolaj Henningsen vil med sit foredrag lukke op for viften af udfordringer. Han vil også aflive en del myter og vrangforestillinger om organdonation. Det bliver en garanteret spændende aften med mulighed for spørgsmål og debat og helt sikkert meget at tænke over bagefter.