Etisk gennembrud?

Forskere i et dansk biotekfirma har opnået, hvad man betegner som et internationalt gennembrud i fosterdiagnostik. Man har angiveligt fundet en metode, som ved hjælp af en blodprøve kan afgøre, om en gravid kvinde venter et barn med kromosomfejl.

Fordelene skulle være, at prøven kan tages allerede inden abortgrænsen ved 12. uge, og at man undgår den risiko for uønsket abort, som en moderkageprøve rummer. Det vil klart spare små liv - men klapjagten på børn med kromosomafvigelser fortsætter. Der er derfor god grund til at opfordre til grundige overvejelser over hele det system, som går ud på så tidligt og så "effektivt" som muligt at søge efter "fejl" på et foster – for i givet fald at kunne vælge det fra. Sært, for vi mennesker er alle fulde af fejl. Det er grundlæggende forkert med denne intensive søgen efter f.eks. fostre med Downs syndrom. Hvis det kun er de helt sunde og raske, som skal have lov at blive født, er der med andre ord noget meget usundt i vores samfunds generelle menneskesyn! Som et minimum må det dog sikres, at de par, som ønsker at vælge undersøgelserne fra og at vælge barnet til, får fuld frihed og al mulig hjælp og støtte til dét. Det er, hvad vi har hele det sociale system til: At støtte den, som har brug for støtte - og ikke rangere vedkommende ud til siden. Tænk, hvis de økonomiske midler, der bruges på at udvikle den pågældende blodprøvemetode, kunne gå til støtte for familier med et barn med en kromosomafvigelse. Dét, der er allermest brug for på fosterdiagnostikkens område, er altså ikke så meget et videnskabeligt gennembrud, men et etisk gennembrud. Altså et fornyet fokus på det enkelte menneskes værdi og værdighed. Født eller ufødt, syg eller rask. Det kan få dybe og alvorlige konsekvenser, hvis der arbejdes hen mod et samfund, hvor kun de raske og rørige, hurtige og effektive tæller med. På nogle områder kan et ja til det enkelte menneskes værdi og værdighed kræve et nej til apparat-fejl-modellen. Dét nej er vi hos Kristendemokraterne parate til at sige – netop for at sige ja til det enkelte menneske! Danmark har nu mere end nogensinde brug for et etisk baseret parti! Kristendemokraterne finder, at der skal være råd til at løbe risikoen for at føde et handicappet barn. Der skal være råd til, at alle børn kan få en god skolegang i sunde omgivelser. Der skal være råd til at bevare handicappede, syge og gamle som en integreret del af et godt og trygt samfund. Kristendemokraterne ønsker at føre politik på livets side - at menneskelivets ukrænkelighed respekteres fra befrugtningstidspunktet. De mange provokerede aborter i Danmark bør anses for et meget alvorligt samfundsmæssigt, etisk problem. Derfor må vi frem til en lovgivning på området, der tager udgangspunkt i fosterets ret til liv. Fosterdiagnostik og abortspørgsmål er primært af grundlæggende, etisk karakter. Det drejer sig i bund og grund om respekt for menneskeliv. Og her mangler vi i Danmark et etisk gennembrud - der vil noget.