Etiske spilleregler for medicin

KØBENHAVN:Kunderne på apotekerne kan være mere sikre på, at den rådgivning, de får på apoteket, er helt neutral og uvildig i forhold til industriens kommercielle interesser. Det kan de, efter apotekerne, medicinalindustrien og lægemiddelgrossisterne i går underskrev en aftale, som forpligter hele lægemiddelbranchen til at sørge for, at der ikke opstår tvivl om, at apotekerne er uafhængige af medicinleverandørerne. Det er meget vigtigt for hele branchen, at systemet er uvildigt i alle led. Hverken producenter, importører eller grossister må kunne påvirke apotekernes neutrale rådgivning. Det er alene de faglige hensyn som bør afgøre, hvad kunderne anbefales på apoteket, skriver parterne i en fælles pressemeddelelse. Aftalen bygger videre på den hidtidige selvjustitsaftale, der omfatter regler for gaver og sponsering af faglige arrangementer. Med den nye aftale har apoteker, importører, grossister og producenter i fællesskab nedfældet de grundlæggende principper for god samhandelsskik i bredere forstand. Apotekerne og deres leverandører har forpligtet sig til at arbejde for klare regler, der ikke kan give anledning til misforståelser. At få udvidet branchens selvjustitsaftale, så den kommer til at omfatte alle væsentlige aspekter af samhandlen mellem apotek og leverandør - og ikke som i dag, hvor aftalen udelukkende omfatter sponsering af faglige arrangementer. Desuden er det hensigten, at Apotekernes Etiske Nævn skal blive det fælles selvjustitsorgan, som omfatter alle aftaleparternes medlemsvirksomheder. Endelig skal der være offentlig indsigt i de afgørelser, som træffes af Apotekernes Etiske Nævn. /ritzau/