Etnisk juleassistance i varehuset

Praktikanter med udenlandsk baggrund skaber god stemning i Bilka. De fleste Bilka-kunder vil nok have lagt mærke til, at betjeningen i butikken har været særligt mangfoldig her i julemåneden. Eller sagt på en anden måde - man har midt i julehandelen kunnet få assistance af mennesker fra det meste af verden.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Af­de­lings­le­der Char­lot­te Lund kun­ne fint fore­stil­le sig en per­ma­nent ord­ning, hvor ansatte med uden­landsk bag­grund blev slu­set ind som med­ar­bej­de­re via et in­te­gra­tions­pro­jekt. FOTO: claus søndberg

NORDJYSKE Medier har fulgt de etniske Bilka-medarbejdere, siden de startede på skolebænken i august, og det er svært at beskrive december måneds praktikophold som andet end en succes. De knap 30 praktikanter med udenlandsk baggrund har virkelig lært noget på de godt fire måneder, de har været i gang. Og selv om der stadig er sprogvan-skeligheder, så er meldingerne meget positive både fra arbejdsgiverside, fra kolleger og fra de etniske varehusaspiranter selv. - Jeg betragter dem faktisk som kolleger på lige fod med alle andre herude, siger salgsleder Charlotte Lund med et stort smil. Hun har selv 25 års jubilæum i varehuset i Skalborg næste år og er en af omkring 20 Bilka-medarbejdere, der er blevet uddannet som mentorer i projektet. Selv var hun måske en smule skeptisk forud. Ville praktikanter nu sluge en masse tid og måske kli-stre sig til mentorerne som en vej til kontakt med det danske samfund? Og hvad med det sproglige - ville det være en alt for stor hindring? - Selvfølgelig kan man ikke undgå at løbe ind i nogle sprogproblemer, men det har altid været noget, vi kunne grine ad i fællesskab. Vi har også prøvet at være rigtigt uenige ind imellem, men det er jo heller ikke unormalt på en stor arbejdsplads. I det store hele synes jeg, at alle betænkeligheder er gjort til skamme, understreger Charlotte Lund, der vurderer, at hendes indstilling til flygtninge/indvandrere er meget gennemsnitlig. - Ind imellem har jeg da også været træt af, at der er så mange fremmede her i landet, og uden ligefrem at være racist, har jeg da også tænkt det ene og det andet om dem. Der skal kun nogle få dårlige oplevelser til at skabe et negativt billede. Men jeg vil også sige, at det at få så mange søde mennesker ind på livet, det har vendt op og ned på mange opfattelser. Hun finder tanken om at gøre integrationsmodellen permanent i Bilka interessant. - Jamen, i virkeligheden lærer vi også meget af dem med en anden baggrund end vores egen. Både på det kulturelle plan - og det synes jeg i sig selv er spændende - og på servicesiden. Det er så tydeligt, at folk sydfra er rigtig gode til at møde kunderne med et smil. Det gør vi selvfølgelig også, men de kan noget mere på det punkt, påpeger Charlotte Lund. I Bilka havde man forberedt sig rigtig godt på praktikanternes ankomst. Der var hængt en kæmpefotostat op med de nye ansigter og billeder af de enkelte i de afdelinger, hvor de skulle være. I det hele taget var der gjort mange anstrengelser for, at de 800 fastansatte kunne tage vel imod de nye medarbejdere i Skalborg, og ifølge Charlotte Lund betød det, at der var god stemning mellem den faste stab og de nye fra første dag. - Og så har folk været særligt glade, fordi vi har haft dem i anden praktikperiode her i december, hvor vi jo har ekstra travlt. På den måde har de ligefrem været en aflastning, og det har da været med til påvirke os positivt, fastslår Charlotte Lund. Og rigtigt godt rystet sammen med det eksisterende personale blev de knap 30 kursister, da de 2. november arrangerede en festaften med nationalretter fra alle kursisternes hjemlande i Bilkas kantine. Her blev knyttet mange nye forbindelser mellem flokken af nye og deres kolleger i landets største varehus. peter.brock@nordjyske.dk