EU arbejder på sag

Angiveligt er der et sted mellem 4 og 8 millioner mennesker, der arbejder ulovligt i EU, og EU-landene har gennem de seneste år oplevet en stigende tilstrømning af indvandrere, der ønsker at bosætte sig i Europa.

Det anslås, at det er forholdsvis let at finde sort arbejde i EU, hvilket betyder, at det sorte arbejdsmarked har været støt stigende i de seneste år, og den ulovlige indvandring vil alt andet lige påvirke arbejdsmarkederne i EU og kan forvride lønninger og konkurrencen mellem medlemslandene, derfor består den store udfordring for EU i at håndterer den lovlige indvandring, samtidig med, at den ulovlige indvandring elimineres, men hvordan kan dette lade sig gennemføre, et af de seneste tiltage har været at indføre nogle strengere straffe til de arbejdsgivere, som benytter sig af ulovlig arbejdskraft. Udvisning af illegale indvandrere, der opholder sig i Europa, anses for en af hjørnestenen i EU’s migrationspolitik, idet ulovlige indvandrere i princippet har fra 7 til 30 dage til frivilligt at forlade det medlemsland, som de befinder sig ulovlig i. Herefter har EU-landet ret til at udvise dem. Indvandring er et fænomen, der både medfører store muligheder og store udfordringer for medlemslandene, men kampen mod den ulovlige indvandring og konsekvenserne heraf er ikke overvundet, men Europa-Parlamentet arbejder med en bred vifte af problemstillinger der er knyttet til indvandring, herunder bekæmpelse af den ulovlige indvandring, og hvordan det er muligt at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, meget er der sket, men der er stadig meget som skal gøres på området ulovlig indvandring bl.a. for at den ulovlige indvandring ikke fører til tab af arbejdspladser og en øget tilgang af kriminelle handlinger i EU’s medlemslande. Valget til Europa - Parlamentet 7. juni, giver vælgerne muligheder for at stille spørgsmål til parlamentskandidaterne, hvad de agter at gøre for at komme den ulovlige indvandring til livs.