Lokalpolitik

EU dropper sag om Østre Havn

EU vil ikke behandle sagen om salget af Østre Havn i Aalborg. EU henholder sig til de danske myndigheders afgørelse.

EU-Kommissionen har besluttet ikke at gøre mere ved sagen om Aalborg Havn A/S salg af Østre Havn til A. Enggaard A/S. I stedet henholder EU-Kommissionen sig til Konkurrencerådets vurdering af, at der ikke er sket ulovlig statsstøtte i sagen. Det var byrådsmedlem og folketingskandidat Thomas Krarup (K), der i 2008 rejste sagen i EU. - Jeg er skuffet og havde naturligvis ventet, at EU-Kommissionen i hvert fald havde behandlet en sag af så store dimensioner som den her. Men man siger jo, at man slet ikke har behandlet den, siger Thomas Krarup. Han undrer sig også over, at EU ikke har fået foretaget en ny vurdering af grunden. - En sag om så mange penge og af så principiel karakter burde naturligvis være underkastet en behandling. Thomas Krarup har nu mistet noget af tiltroen til EU-systemet. Manglende udbud Selvom Konkurrencerådet slog fast, at der ikke var sket noget ulovligt, pegede rådet samtidig på, at salget ikke var sket i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger. Aalborg Havn A/S sendte nemlig ikke Østre Havn i udbud inden salget til A. Enggaard A/S, eller fik foretaget en objektiv vurdering af grundens markedsværdi. - Min tiltro til EU-systemet er der rokket gevaldigt ved med den her ikke-afgørelse, siger Thomas Krarup. Han har nu bedt EU-Kommissionen om en skriftlig erklæring for at få belyst baggrunden for ikke at behandle sagen. Meget stor margin Samtidig mener Thomas Krarup, at man ved at droppe sagen accepterer en stor margin i den vurdering, som den af Konkurrencestyrelsen udpegede, lokale ejendomsmægler foretog. Dengang konkluderede rådet, at markedsprisen for grunden, der blev solgt for 42 mio. kr., reelt var 71,7 mio. kr., men med en margin på 35-50 procent altså en tilladt markedspris på 40-100 mio. kr. - Nu står det faktisk til troende, at man ikke kan bruge en vurdering til noget som helst, for man kan bare sige, at det ligger inden for en margin på plus minus 50 procent, siger Thomas Krarup, der henviser til, at EU og konkurrencerådet normalt kun tillader en skønsmargin på 5-10 procent. Ingen grund til gentagelse EU-Kommissionen oplyser, at den efter gennemgang af Konkurrencerådets arbejde har valgt ikke at arbejde videre, men holder sig til rådets afgørelse fra november 2009. Det oplyser talskvinde Amelia Torres, EU Kommissionen. EU's metode ville også være at sætte en uafhængig valuar til at prissætte Østre Havn, og der er ingen grund til at gentage Konkurrencerådets vurdering, mener Kommissionen og peger på, at den danske myndighed er tættere på begivenhederne. Dog medgives det, at det er usædvanligt med en prissætning med en margin på 35 til 50 procent. Netop dette emne har EU spurgt til hos Konkurrencestyrelsen, men valuaren begrunder i sin rapport, hvorfor han ikke kunne komme nærmere en eksakt pris, og det er EU tilfreds med. Samtidig er det i EU regi en meget lokal sag, som blot berører en enkelt dansk by set i forhold til overtrædelse af konkurrencereglerne i hele EU-markedet.

Forsiden


Breaking
Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem
Luk