EU: Du skal tænke mere på miljøet

Bruxelles: EU-borgerne skal ikke længere kunne læne sig tilbage i ro og mag, mens politikerne sørger for en lovgivning, som sikrer fremtidens miljø. I en ny rapport fra EU's Miljøagentur slås det fast, at det ikke er nok med lovgivning, hvis fremtidens biologiske mangfoldighed og stabilitet skal sikres. Der er også brug for, at befolkningen skifter vaner, og tænker mere på miljøet i det daglige. - Hvis vi skal have en overgang til en grøn og ressourceeffektiv økonomi, er det nødvendigt, at alle aktører kan se deres rolle i processen, siger direktør for Miljøagenturet Jacqueline McGlade. Hun slår fast, at selvom lovgivning i form af regulering og økonomiske incitamenter også vil spille en rolle fremover, skal det gå hånd i hånd med en ændring af forbrugernes tilgang til miljøtænkning. Miljøagenturet udtrykker i rapporten bekymring for den nuværende tendens i EU, hvor mange dyre- og plantearter trues af udryddelse, hvilket medfører et markant tab af biologisk mangfoldighed, også kaldet biodiversitet. Det skyldes blandt andet, at effektiviteten stiger i land- og skovbrug. Dermed opstår der en forstærket udnyttelse af naturressourcerne, som hverken planter eller dyr kan klare. En del af overudnyttelsen sker oven i købet i forsøget på at afværge andre trusler mod biodiversiteten. Miljøagenturet peger på, at dyrkning af biobrændstof - der ellers skal hjælpe til med at mindske CO2-udledningen - er så hård en belastning for landbrugsjord, at det ofte skader miljøet i det samlede regnskab. Den gode nyhed er til gengæld, at forbrugerne og deres vaner har en stor indflydelse på, om udnyttelsen af naturens ressourcer mindskes. - Fuldstændig afkobling (fra overudnyttelse af naturressourcer, red.) forbliver en udfordring især for husholdninger. Det indikerer, at der er rum til ikke kun at forbedre produktionen, mens også til at ændre forbrugermønstre for at reducere miljøbelastningen, står der i rapporten. Miljøagenturet, der til daglig har til huse i København, foreslår, at forbrugere skal gøres bekendt med de miljømæssige konsekvenser, når de køber en vare, så de kender effekten af deres forbrug. Men rapporten anerkender dog også, at der er brug for øget regulering, hvis tabet af biodiversitet skal vendes. Et forslag går på, at hvis prisreguleringen for brugen af naturressourcer bygger på hele den effekt, udnyttelsen har for økosystemet, vil det være med til at ændre forbrugernes og virksomheders adfærd. Verdens lande indgik i sidste måned en aftale om at forsøge at stoppe tabet af biodiversitet inden år 2020. Rapporten fra Miljøagenturet skal bruges som vejledning, når EU skal beslutte, hvordan man vil leve op til sine forpligtelser i aftalen. /ritzau/