EU enige om regler for eksport af gmo

BRUXELLES:EU's miljøminstre blev i går enige om reglerne for mærkning af varer, der indeholder genmodificerede organismer (gmo), og som skal eksporteres ud af EU. Miljøminister Hans Christian Schmidt (V), der ledede debatten som EU-formand, fik dermed sikret, at EU kan leve op til forpligtelserne i Cartagena-protokollen, som er et sæt internationale, juridisk bindende regler for handel, håndtering og transport af gmo-fødevarer og foderstoffer. Der er dog stadig et stykke vej igen, før EU kan vedtage generelle regler, der skal gælde for sporing og mærkning af produkter, der indeholder gmo inden for EU. Og så længe der ikke er regler, blokerer et mindretal for, at EU overhovedet kan godkende, dyrke eller sælge produkter, som indeholder gmo. Uenigen blev understreget, da miljøministrene skulle tilpasse EU's lovgivning til Cartagena-protokollen, som EU allerede har underskrevet. Ministrene var længe om at blive enige om regler for, hvordan produkter, der skal eksporteres ud af Europa, skal mærkes. Kompromisløsningen blev, at de endelige mærkningsregler for eksportvarer først bliver fastlagt, når EU har fundet frem til mærknings- og sporingsregler, som skal gælde internt i EU. - Det er en proceduremæssig udvej, sagde EU's miljøkommissær Margot Wallström under den lange og seje debat. Diskussionen om Cartagena-protokollen viste tydeligt, at medlemslandene er delte i spørgsmålet om mærkning. Storbritannien er kendt som EU's amerikanere, der modsætter sig stramme angivelser af præcis hvilke gmo'er, produkterne indeholder, mens lande som Frankrig, Belgien og Luxembourg fastholder, at forbrugerne har krav på at vide præcis hvilke gmo'er, der er i en vare. De endelige mærknings- og sporingsregler forventes fastlagt af miljø- og landbrugsministrene i november og december. Landbrugsministrene diskuterede gmo-mærkning tidligere på ugen, men kunne ikke blive enige. Så længe EU ikke har vedtaget regler for mærkning og sporing, er diskussionen om at importere eller eksportere gmo-varer meget teoretisk, for der bliver slet ikke dyrket gmo-planter i EU, før alle regler er på plads. Diskussionerne kredser blandt andet om, hvor meget gmo der skal være i en vare, før den mærkes. EU-Kommissionen har foreslået, at der skal være mere end en procent gmo, men flere medlemslande kræver en lavere grænse. Derudover ønsker Danmark og Luxembourg, at for eksempel kød og mælk fra dyr, der er fodret med gmo-foder, skal mærkes. /ritzau/