EU er en helt unik konstruktion

SAMARBEJDE: Kai Vagner Jensen (KVJ) har til mit indlæg (11.6.) en bemærkning om min påståede unge alder, hvor til jeg blot vil bemærke, at visdom jo bestemt ikke altid kommer med alderen, hvilket jeg egentlig synes, KVJ's indlæg er et glimrende bevis på. Jeg er dog lidt mere gnaven over KVJ's påstand om, at jeg skulle være gevaldigt godtroende og uhyre naiv. Det er jeg ikke. EU er et samarbejde mellem suveræne stater. Det er der ingen tvivl om. Der er jo ingen af EU's medlemsstater, der ønsker at undergrave deres egne nationalstater. I konventets udkast til en forfatningstraktat for EU står det sågar klokkeklart, at EU er præcis det samarbejde, som medlemsstaterne definerer, det skal være. Men EU er også et forsøg på at konstruere et samarbejde, hvor beslutninger kan træffes i fællesskab på de områder, hvor det enkelte land ikke har mulighed for at løse spørgsmålene alene. Det er jo let nok at komme med højtidelige erklæringer om en given fælles beslutning. Det afgørende er, om det enkelte land også implementerer beslutningen. Her kommer EU på banen som det eneste forpligtende internationale samarbejde. Beslutninger, der foretages på overnationalt plan i EU-regi, skal følges, og det har konsekvenser, hvis man ikke gør det. Det gør EU til en helt unik konstruktion. De områder, hvorpå medlemslandene har afgivet hel eller delvis kompetence til EU, er f.eks. miljøpolitik, kriminalitetsbekæmpelse, handels-, sikkerheds- og pengepolitik, men listen kan naturligvis ikke være udtømmende, da den politiske udvikling bestemmer, hvilke spørgsmål der bedst løses på fællesskabsniveau. Men det er ikke EU selv, der definerer EU's arbejdsopgaver, men EU's medlemslande. Helt ærligt, så synes jeg, at det er KVJ, der er en smule naiv, hvis han mener, at et rent mellemstatsligt samarbejde kan løse de grænseoverskridende udfordringer, vi står overfor på europæisk plan.