EU-forfatningen er en trussel

DANMARK:I Europa beskæftiger man sig overhovedet ikke med Danmark. Folketingsvalget blev ikke nævnt i den internationale presse. Spaniernes ja til EU-forfatningen var en tynd kop te (42 % stemte). Den spanske befolkning gav udtryk for på CNN, Fransk tv og BBC, at den ikke anede, hvad den stemte om, og de, der stemte ja, stemte udelukkende, fordi det betød flere EU-penge. ZDFs og den tyske udenrigsminister kommentarer til det antidemokratiske spanske valg går udelukkende på, at de sydeuropæiske lande har udviklet sig til effektive industrisamfund ved hjælp af EU. Det er en interessant bemærkning i betragtning af, at Danmark er tvunget til at afvikle sit industrisamfund i takt med, at vi er tvunget til at betale til de syd- og østeuropæiske landes udvikling af deres. Et mindretal af politikere i Tyskland kræver folkeafstemning om EU-forfatningen. Den tyske befolkning vil gerne af med "teuroen", så den får næppe nogen folkeafstemning. De tyske politikere går ikke ind for den slags demokrati. Globaliseringen er blevet et mantra, selvom det altid har eksisteret. At verden er blevet større, og vi kender til alt og alle via de daglige informationer fra tv på både godt og ondt, betyder ikke, at vi skal afvikle vor nation. En fri nation er kendt på sit sprog, sin mønt, sin historie og sit eget retsvæsen. Alle fremmede er velkommen til at få opholds- og arbejdstilladelse, men det betyder ikke, at alle skal være danske statsborgere eller EU-borgere med samme rettigheder som danskerne. Danskere skal også kunne få deres familie med til Danmark. Det er kun på grund af tildeling af dansk statsborgerskab til fremmede i flæng, at vi har måttet indføre en 24-års regel Vi har overhovedet ikke stillet noget forsvar op for at bevare Danmark. Vi tillader endog troende muslimer, der ikke kan overholde grundlovens § 71 på grund af sharia lovenes krav om "engang muslim altid muslim" at blive medlem af det danske Folketing. Hvis vi vil undgå Danmarks udryddelse som nation, så må vi stemme nej til EU-forfatningen.