Skolevæsen

EU fremhæver efterskole

Med i EU-udgivelsen Best Practice

Det nyt Natursportscenter med klatrefaciliteter og grejbank - som der forleden var rejsegilde på - står færdig i dette skoleår. Forstander Olav Storm holdt talen ved rejsegildet. foto: hans christian jacobsen

Det nyt Natursportscenter med klatrefaciliteter og grejbank - som der forleden var rejsegilde på - står færdig i dette skoleår. Forstander Olav Storm holdt talen ved rejsegildet. foto: hans christian jacobsen

RANUM:Et EU-tilskud til Ranum Efterskole for fem år siden har vist sig som et godt eksempel på, at det for EU kan betale sig at investere i at udvikle i yderområderne. Investeringen har faktisk vist sig at være så god for EU, at skolen er blevet optaget i en EU udgivelse om ¿Best Practice¿ i Regional Landdistrikts Udvikling. I dag har skolen 27 fuldtidsstillinger og en omsætning på godt 16 millioner kroner. Skolen opnåede i 2002 - mens den endnu var en ide i en EU Leader+ projektgruppe - at få 200.000 EU-kroner i støtte til opstart af projektet. Disse penge blev anvendt til blandt andet markedsføring og investering i bygninger. Og efter kun to år var Ranum Efterskole en realitet. - EU-bevillingen på de 200.000 kr. medvirkede til, at tilliden til projektet steg, og i løbet af de næste to år lykkedes det initiativgruppen at rejse mere end otte millioner gennem bidrag og lån fortrinsvis fra lokale samarbejdspartnere, fortæller forstander Olav Storm fra Ranum Efterskole. Skolen udvidede allerede det første skoleår fra 86 til 119 elevpladser. - Udvidelsen har givet en række fordele som f.eks. et større udbud af aktiviteter for eleverne og en bedre samlet økonomi. Succesen har betydet, at der i dag er oprettet venteliste til de kommende skoleår, og at nye elever med interesse for de mange aktiviteter og et højt fagligt niveau skal ansøge om optagelse i god tid, siger Olav Storm. - Den ære der følger med at blive fremhævet som Best Practice giver mod på større udfordringer på Ranum Efterskole. I det kommende år vil skolen således oprette en boldlinje med fodbold og håndbold, som de vigtigste aktiviteter. - Eleverne får helt nye faciliteter i det nye Ranum Multi Sports og kulturcenter, som Ranum Hallen i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune er ved at opføre umiddelbart ved siden af efterskolen. Og eleverne på skolens adventure og friluftshold kan desuden se frem til at få ideelle forhold, når et nyt Natursportscenter med klatrefaciliteter og grejbank står færdigt allerede i dette skoleår, siger Olav Storm, der også kan glæde sig over kreditforeningslån til en nyinvestering. - Det er jo en kendt sag, at det kan være vanskeligt at få kreditforeningslån i landdistrikterne, og Ranum Efterskole har da også måttet gå forgæves i opstarten. Men med et fornuftigt forretningsmæssigt grundlag er tilliden til skolen nu så stor, at det er lykkedes at få LR kredit til at yde skolen lån til den næste udvidelse. - Skolen overtager pr. 1. november den tidligere rektorbolig til Ranum Seminariet og dermed er et vigtigt brohoved til de ledige faciliteter på Ranum Seminariet sikret for fremtiden, siger Olav Storm.