EU godt i gang med at aflive støtteordning

LANDBRUG:SF har igennem måneder med megen dygtighed præget dagspressens debatsider samt optrådt i mange redaktionelle artikler med budskabet: Kun ved at fjerne landbrugsstøtten i EU kan vi hjælpe de fattigste lande. Og Danmark må gå forrest - gerne enegang. Gid spørgsmålet var så enkelt, som SF med Jørn Jespersen som bannerfører, udtrykker det, så kunne vi jo løse verdens problemer med et hug. Men verden er langt mere kompliceret, og SF vælger - nok bevidst - at overse en lang række kendsgerninger. De allerfattigste lande har fri adgang til det europæiske marked d.v.s. de betaler ikke toldafgifter for deres produkter. Samtidig importerer EU-landene langt flere landbrugsprodukter fra de fattigste lande end f.eks. USA, Canada , Australien og Japan tilsammen. Så man kan med rette sige, at EU går forrest for at sikre, at u-landene kan komme af med deres produkter. Nu er det desværre ikke således, at den fattige bonde i f.eks. et fattigt vestafrikansk land kan øge sin produktion væsentligt og dermed blive rigere ved at eksportere endnu mere til EU. Det kræver gennemgribende reformer med uddannelse, bedre infrastruktur, stabile politiske forhold m.v. at bringe mange ulande op på et bare rimeligt produktionsniveau. Og samtidig står netop disse lande med endnu et problem - nemlig at kunne brødføde deres egne befolkninger. Her ville det være både glædeligt og klædeligt, hvis SF ville gøre op partiets modstand med GMO'er (genmodificerede organismer). Ved hjælp af GMO kan man nemlig tilvirke planter og kornsorter, der er resistente overfor sygdomsangreb, så de kan gro under ekstreme klimatiske forhold etc. Det ville være at række de fattigste lande en ærlig hjælpende hånd til selvhjælp, men det ønsker SF jo ikke. For Venstre er det langsigtede mål reel frihandel og en fuldkommen liberalisering af landbrugspolitikken. Vi ønsker bestemt ikke, at dansk landbrug eller landbruget i de øvrige EU-lande skal modtage ubegrænset støtte og dermed være med til at virke konkurrenceforvridende på verdenshandelen.Vi ønsker støtten nedtrappet hurtigst muligt, vi ønsker en markedsorienteret landbrugspolitik, hvor landbrugsstøtte om føje år vil være et ukendt fænomen. Det vil også på sigt være en fordel for dansk landbrug, der udmærket kan klare sig i den globale konkurrence. Og i EU er vi godt i gang med at aflive støtteordningerne. Støtteordninger fjernes eller reduceres, så det ikke længere kan betale sig at producere til lager, ligesom der er sat loft over landbrugsudgifterne. Det er den politik og linie EU nu forhandler i verdenshandelsorganisationen WTO.Kritikere af støtteordninger vil straks sige, at det går for langsomt. Ja, det synes jeg også. Men det går i den rigtige retning, og kun hvis vi gå i samlet flok i EU og dermed også tvinger f.eks. USA til at ændre sin landbrugspolitik og ophæve sine nationale støtteordninger, vil projektet lykkes.Dansk enegang - og for den sags skyld EU-enegang - er en tom trussel uden indhold og konsekvens. En afskaffelse af landbrugsstøtten i EU vil ikke gavne de fattigste landes produktion og eksport overhovedet. Til gengæld vil enegang betyde, at tusinder af landmænd og medarbejdere i forarbejdningsindustrierne m.v. vil miste deres arbejde, og fødevarepriserne vil stige markant.Det kan vel ikke være meningen, at arbejdspladser skal gå tabt, og eksportindtægter skal forsvinde ud i den blå luft til ingen verdens nytte. EU's landbrugspolitik skal gavne forbrugerne og sikre sunde kvalitetsfødevarer til stabile priser.