EU har betydning for vores hverdag

Nordjylland var den region, hvor færrest danskere stemte sidste gang til valget til Europaparlamentet i 1999. Kun 44 procent af nordjyderne stemte – og blandt skawboerne var det kun godt hver tredje.

Europaparlamentet har reelt stor indflydelse på næsten al EU-lovgivning, så folk snyder sig selv, hvis ikke de stemmer. Rent faktisk handler det om vores fremtidige arbejdspladser. Her kan EU og Europaparlamentet skubbe på i den rigtige retning, så vi ikke går bag om dansen i forhold til USA og Japan. I en lille og åben økonomi som den danske er vi utrolig afhængige af, at der et godt og gunstigt klima for erhvervslivet. Uden virksomhederne er der ingen job. Og uden arbejdspladser er der ingen velstand at fordele. Så enkel er sammenhængen. Jeg tror, at oven på det seneste års fyringsrunder i det nordjyske, at landsdelen er rigtig meget opmærksom på, at vi skal tiltrække nye typer job både for folk med en kort og en længerevarende uddannelse. Derfor er det også vigtigt at træffe et valg om, i hvilken retning man synes, at EU skal bevæge sig. Men for at sige det lige ud, så vil vi i Venstre gå benhårdt efter arbejdspladser gennem massiv satsning på fremtidens forskning. Det er derfor statsministeren på topmøder og jeg selv i EU's ministerråd har foreslået en markant forøgelse af investeringerne i forskning og udvikling. Her bruger EU i dag allerede mange milliarder kr. og forskningsprogrammet helt frem til 2006 blev forhandlet på plads under det danske EU-formandskab. Målet er styrket forskning inden for de felter, hvor der er kort vej fra tanke til faktura. Et mål som også regionens MEP'er, Niels Busk arbejder ihærdigt for. Indsatsen skal ikke kun forstærkes i EU i de næste år. Det skal også ske i Danmark gennem den højteknologiske fond, der skal investere i fremtidens brede teknologier indenfor bio- og nanoteknologi og den nye informations- og kommunikationsteknologi. Målet er altså, at Danmark skal fastholde sin stærke position i den internationale konkurrence. Vi bevarer kun arbejdspladserne, hvis vi tør forkæle eliten og erhvervslivet. Når det er utrolig vigtigt, at også nordjyderne går til stemmeurnerne søndag 13. juni, så er det altså, fordi der står meget på spil for den enkeltes hverdag i de kommende år – både regionalt, nationalt og i Europa.