EU har brug for indvandrere

Lave fødselsrater i EU-landene gør indvandring nødvendig. Der er brug for flere udenlandske ingeniører og læger

EMNER 16. september 2002 08:00

BRUXELLES: EU vil snart blive nødt til at åbne op for en begrænset indvandring af arbejdskraft, fordi manglen på arbejdskraft vokser i forskellige lande og sektorer. Det mener EU's kommissær for Retlige og Indre anliggender, Antonio Vitorino. - Jeg tror, at tiden er inde til at erkende, at vi rent faktisk har brug for legal indvandring, sagde Antonio Vitorino på en konference om integration i Bruxelles. Kommissæren anfører, at flere medlemsstater har behov for højtuddannet arbejdskraft inden for teknologi- og sundhedssektoren, mens andre lande mangler lavere uddannet personale inden for landbrug og industri. På grund af de forskellige behov for arbejdskraft er det de enkelte medlemslandene, der selv skal afgøre, hvor mange der skal lukkes ind. Efter planen bliver EU udvidet med 10 lande fra 2004, og flere medlemslande, blandt andet Danmark, har valgt at åbne arbejdsmarkedet for borgere fra de nye EU-medlemslande straks og ikke benytte sig af den mulighed, de har for en overgangsperiode på op til syv år. Det ser Antonio Vitorino som et tegn på, at landene har brug for ekstra arbejdskraft. Arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Benjamin Holst, er enig i behovet for indvandring, men han understreger vigtigheden af, at det er de enkelte medlemslande, der skal afgøre, hvilke og hvor mange indvandrere der skal have adgang til landene. - Man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle kvalikationer, den arbejdskraft, man tiltrækker, har. For det skal være nogen, der kan glide ind og fylde de huller, der er på grund af den faldende arbejdsstyrke og den aldrende befolkning, siger Benjamin Holst til Ritzau. Udsigten til, at EU skal optage flere indvandrere, sætter ekstra fokus på integration, tilføjer kommissær Antonio Vitrino. I alle EU-lande har indvandrere en større arbejdsløhedsprocent end statsborgere fra EU-landene, og man bør intensivere indsatsen for at få integreret de eksisterende indvandrere i arbejdsstyrken. Den opgave skal de enkelte medlemslande selv klare, men kommissær Vitorini vil udarbejde et integrationsprogram, der skal give hjælpe medlemslandene med at lære af hinandens erfaringer. Benjamin Holst mener ikke, at Danmark kan lære særligt meget af et fælles integrationsprogram for EU, for den europæiske konference om integration, han netop har deltaget i, viser klart, at Danmark har langt bedre integrationsprogrammer end de fleste andre EU-lande. Svær integration Til gengæld ser DA gerne, at EU-Kommissionen arbejder aktivt på at markedsføre Europa som et attraktivt område for kvalificeret arbejdskraft. - Der er ingen tvivl om, at man har et stort behov for at få gjort Europa til et attraktivt sted for kvalificerede indvandrere på niveau med USA og Canada og hvor den kvalificerede arbejdskraft ellers tager hen. Men jeg ved ikke, om der ellers er behov for store, forkromede europæiske initiativer på integrationspolitikken, siger Benjamin Holst. Formand for INDsam, Mohammed Gelle, som også deltog i integrationskonferencen, ser heller ikke noget behov for et fælles EU-integrationsprogram. Han mener, at integration først og frem skal ske på nationalt og især lokalt niveau. Derudover har Danmark ikke specielt gode erfaringer med integrationsprogrammer. - Hvis man tager udgangspunkt i Danmark, som er et af de få lande, som har et integrationsprogram, så kan man jo spørge sig selv, om det lykkes, og alt tegner på, at det gør det ikke, selv om man har afsat midler og ressourcer til sprogundervisning og en masse andre tiltag, siger Mohammed Gelle. Kommissær Vitorini erkender også, at integration er svær proces, der især handler om at få indvandrere til at føle sig som en del af det samfund, de lever i. - Vi kan ikke skabe et tilhørsforhold hos en person, men vi kan lette processen ved at udvikle integrationspolitikker, der gør det muligt for individet at blive en del af såvel det sociale og politiske liv samt arbejdsmarkedet i vores lande, siger kommissæren. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...