EU har ikke gjort nok

EU kæmper for undgå en økonomisk nedsmeltning. Grækenland, Irland og Portugal er røget ud over den økonomiske afgrund og er blevet reddet fra statsbankerot af EU. Hvordan har EU håndteret den økonomiske krise?

EU har ikke forsøgt at genstarte økonomien, som Nyrup gjorde. EU har ikke en fælles finanspolitik med offentlige investeringer i infrastruktur og grøn energi, som kan kickstarte økonomien og sætte gang i beskæftigelsen. EU har vedtaget "Stabilitetspagten for euroområdet", der skal * forbedre den europæiske konkurrenceevne med en stærkere koordinering af den økonomiske politik * sikre den finansielle stabilitet i EU ved at støtte medlemslande i krise * og fremme konkurrenceevnen i de enkelte euro-lande, hvor 'fremskridtene vil blive vurderet på grundlag af løn- og produktivitetsudviklingen…' Denne koordinering af de enkelte landes økonomiske politik går længere end noget vi hidtil har set i EU. Europæisk og dansk fagbevægelse er skeptiske. Med andre ord har EU valgt at spare sig gennem krisen. Meget i tråd med den økonomiske politik, som VK-regeringen fører i Danmark. Strategien er at stoppe fagbevægelsen og hensigten er at den høje ledighed skal få lønningerne ned. EU-parlamentet har vedtaget et direktiv, der åbner for billige sæsonarbejdere og udstationerede ansatte fra hele verden, der lettere kan bo og arbejde i EU. Fremover vil østarbejdere komme fra Kina og Indien. Her er de vant til at arbejde for fem kroner i timen, ti timer om dagen og på langt ringere vilkår end dem, som vestlige EU-lande har budt arbejdere fra Østeuropa. Direktivet kommer til at rokke ved de danske lønninger. EU-direktivet sikrer virksomheder i EU, at de kan hyre midlertidigt ansatte langt under mindstelønnen i de pågældende lande. Det betyder, at sæsonarbejdere og udstationerede ansatte lovligt kan arbejde til 15 kroner i timen. De globale markedskræfter har frit spil. Udenlandske arbejdere presser i dag det danske arbejdsmarked hårdt på løn og arbejdsvilkår. SF er stærkt imod social dumping, hvor østeuropæiske bygningsarbejdere underbetales, arbejder sort - og hvor arbejdsgiveren blæser på arbejdsmiljøloven. Vi kræver danske løn-og arbejdsforhold på alle danske arbejdspladser, derfor vil vi stoppe social dumping og beskytte lønmodtagerne. Langtidsledigheden er vokset markant. Ikke mindst for håndværkere. SF vil derfor skabe flere arbejdspladser og kickstarte beskæftigelsen med offentlige investeringer, der både generer jobs i det offentlige og i den private sektor. SF vil hjælpe de mange ledige, der har mistet deres job. Vi vil derfor annullere regeringens dagpengeforringelser. Og give de ledige bedre tilbud om efteruddannelse og kurser, som kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.