EU har lavet den sidste beskidte studehandel

EU-SKATTEPAKKE:Så ligger det endeligt klart – EU-Konventets udkast til en ny forfatningstraktat. Udkastet indeholder mange positiv elementer, der betyder større åbenhed og gennemsigtighed i det fremtidige arbejde. Men mest glad er jeg nu for forslaget om, at der fremover skal træffes flere flertalsafgørelser. Og hvorfor så det? Er det ikke bedre, at afgørelser træffes i enighed? Og svaret er et klart nej. Lad mig illustrere det med følgende skændige ekempel, som vi netop har været vidne til – en studehandel af rang, som ingen kan være stolt af. Kommissionen har fremlagt en skattepakke, der skal bremse kapitalflugten til skattely-lande som Luxembourg og Schweiz. Skattepakken betyder, at renteindtægter i EU-lande (læs her især Luxembourg) fremover beskattes, hvilket de ikke gør i dag. Samtidig indgås en aftale med Schweiz om, at EU-borgeres formue også beskattes her. Skattepakken dæmmer op for skatteunddragelse – et forslag Danmark varmt støtter. Samtidig stod Italien for skud. Gennem flere år har italienske landmænd ikke betalt deres bøder for den konsekvente overskridelse af mælkekvoterne. Mens flere danske landmænd har revet sig i håret og pligtskyldigt betalt de bøder, de er blevet pålagt for overskridelse af mælkekvoterne, har de italienske landmænd grinet godt i skægget og produceret uhæmmet videre uden at drømme om at betale de udstedte bøder. Italierne er jo smarte folk. De forstår at regne den ud, så da nettet strammede til, greb italienerne til mafia-lignende metoder og satte pistolen for brystet af EU. Vil I have skattepakken igennem, vil vi have slået en streg over kæmpebøderne. Og sådan gik det desværre. EU's finansministre rettede ind, klappede hælene i og eftergav italienerne bøderne mod at de stemte for skattepakken. Det kræver nemlig enstemmighed at vedtage skattepakken. Der er tale om en meget uskøn studehandel, hvor æbler og pærer er totalt blandet sammen, for skatteforhold og mælkekvoter har jo intet med hinanden at gøre. De er end ikke sammenlignelige. EU blev altså taget som gidsel af Italien. Havde Rådet – finansministrene – kunnet vedtage skattepakken ved en flertalsafgørelse, havde verden set anderledes ud. Så havde et stort land som Italien ikke kunnet spille med musklerne på samme ubehagelige måde og med et resultat, der nærmest gør grin med danske mælkeproducenter. Jo, flere flertalsafgørelser vil vise sig at være en fordel for et lille land som Danmark. Måtte det blive vejen frem, så vi nu har set den sidste beskidte studehandel i EU.