EMNER

EU her og nu

SUNDBY MORS: Hvor er EU på vej hen? Venstres Europaudvalg for Nordjylland har inviteret medlem af Europaparlamentet Niels Busk til at komme med sine bud på i hvilken retning EU bevæger sig. Det sker på Øst Vildsund Færgekro torsdag den 18. oktober. Med valget af den konservative Nicolas Sarkozy til præsident i Frankrig blæser der nye vinde. En reform af landbrugsstøtten er på vej. Forandringerne vil både indvirke på landbrugserhvervet og forbrugerne. Markedsmekanismerne har siden høst betydet stærkt stigende kornpriser med afsmittende virkning på detailhandelen til følge. Alle tendenser peger i retning af at i de kommende år vil vi opleve større prisudsving og en stigende efterspørgsel på fødevarer. Debatten om traktaten optager sindene lige nu og her. Med udvidelsen af EU til 27 lande er der behov for et sæt nye spilleregler for hvordan EU skal fungere i praksis. Denne proces har været sat på stand by i de sidste par år. Under EU-topmødet i Lissabon i disse dage benævnes traktaten ¿Reformtraktaten¿ og hvorvidt den indeholder så store ændringer at der skal en folkeafstemning til i Danmark er endnu uafklaret. England er ligeledes uafklaret angående spørgsmålet om folkeafstemning. Foruden traktatforhandlingerne og landbrugspolitikken er der mange andre emner der presser sig på i Danmarks forhold til EU, som eksempelvis de fire danske forbehold. Er tiden løbet fra forbeholdene og hvordan føles det at stå udenfor når de vigtige beslutninger skal tages? MEP Niels Busk tager den aktuelle temperatur på EU og alle er velkomne.