EU i den rigtige retning

Tak til EU for at skubbe os i den rigtige retning - fra kul til vedvarende energi!

Danmark kan blive det foregangsland, der først sagde farvel til kul og de andre fossile brændsler. Vi skal glæde sig over høje krav fra EU-Kommissionen, når det gælder omstillingen til vedvarende energi og energieffektivitet. Det giver os en enestående mulighed for på samme tid at stille om fra kul og andre fossile brændsler til vedvarende energi. Forbruget af kul, det mest forurenende af alle brændsler, har i de seneste år været stigende, samtidig med at udbygningen med vedvarende energi nærmest er gået i stå. De meget energieffektive lokale kraftvarmeværker bliver oven i købet præmieret for at stå stille. Tilsammen fører det til stigende CO2-udslip. Gennemførelse af EU¿s krav vil føre til en hårdt tiltrængt fornyelse af det danske energisystem med decentrale løsninger. I fremtidens vedvarende energisamfund skal anvendes alle former for vedvarende energi, sol, vind, biomasse og bølger, store anlæg og små anlæg, offentligt ejede anlæg og private anlæg. Omstillingen indebærer utrolige udfordringer for forskning, erhvervsliv og borgerne på ethvert niveau. Foruden at sikre forsyning med ren energi til stabile priser, vil en bred satsning på hele paletten af vedvarende energiformer give dansk industri nye muligheder. Det globale marked for miljøvenlig energiteknologi vil vokse eksplosivt i de kommende år efterhånden som klimakravene strammes og de fossile brændsler bliver knappe og dyre. Specielt produktionen af solceller og vindmøller har de seneste ti år oplevet eksponentielle vækstrater. Men indenfor alle former for vedvarende energiudstyr vil der være stærk vækst og store eksportmuligheder, der langt overstiger IT-eventyret. De nuværende 30.000 arbejdspladser kan blive til mange flere. Danmark skal forlade princippet om kun at anvende de vedvarende energiformer, der er de billigste her og nu, for ingen vedvarende energi kan stå alene. Vindmøllerne skal sammen med solenergi, træ, affald og halm anvendes i kombinerede højeffektive systemer til forsyning af el, varme og transport. I de igangværende energiforhandlinger skal der satses bredt, så omstillingen til vedvarende energi bliver en folkesag og ikke blot interessant for investorer. Lokale forbrugerejede selskaber med valgte bestyrelser er de bedste til at sikre befolkningen økonomiske løsninger og den nødvendige lokale accept. Der skal samtidig være ordninger, der tilskynder husholdninger, landbrug og erhvervslivet i øvrigt til energibesparelser og selvforsyning med energi fra sol, vind og biomasse. Vi har tidligere set, at omstilling kan ske hurtigt, når der er de rette politiske rammebetingelser. Fra 1990 ¿ 95 blev 25 pct. af elforbruget lagt om fra CO2 belastende kulstrøm til energieffektive lokale kraftvarmeværker og i løbet af 1990¿erne overtog vindmøllerne yderligere 20 pct. af elforsyningen. Gennem en flerstrenget og helhjertet indsats kan vi sagtens undvære de fossile brændsler. Danmark kan blive det foregangsland, der først sagde farvel til kul og de andre fossile brændsler. Det vil samtidig skabe ny vækst og velstand. EU skal have tak for at give os et skub i den rigtige retning.