Socialforsorg

EU i køleskabet, SU og hjemmeplejen

Må der være penicillin i ost og pølse? Skal vi tillade farvestoffer, der gir allergi, og nitrit og nitrat, der kan give kræft?

Hvorfor tillade 91 tilsætningsstoffer i babymad, som Danmark har forbudt? Skal vores morgenmad være gensplejset og tilsat vitaminer? Må en hjemmehjælper fra Litauen tage danske job til den halve løn? Det er alt sammen spørgsmål, som nu afgøres af EU. Hen over hovedet på os vælgere. Ofte imod vore ønsker, som eksemplerne antyder. Næste søndag er der valg til EU-Parlamentet. Her kan du sige din ærlige mening. Alle folketingets EU-partier har godkendt de nævnte forringelser. Du kan derfor blive nødt til at stemme på den tværpolitiske liste J fra JuniBevægelsen, hvis du vil have en sikker stemme mod gensplejset morgenmad, allergi-farver, kræft-fremkaldende tilsætningsstoffer og pesticider - gift - i vores drikkevand. JuniBevægelsen er både kritisk og konstruktiv. Vi forsvarer den danske socialmodel med arbejdsløsheds-understøttelse, førtidspension, efterløn, børnepenge, familieydelser og uddannelsesstøtte. Udlændinge, som vil arbejde i Danmark, bør respektere danske overenskomster fra første arbejdsdag! Vi afviser det udkast til service-direktiv, som f.eks. vil tage arbejde fra danske hjemmehjælpere og andre service-medarbejdere og give jobbene til de lavest-bydende. Socialrådgiver Hanne Reintoft advarer mod dette direktiv sammen med JuniBevægelsens kvindelige spidskandidat, Hanne Dahl. Hanne Dahl var den første til at rejse denne vigtige sag, som kan skære hårdt i den velfærd, vi har bygget op i Danmark. EU-valget 13. juni er måske dit hidtil vigtigste valg. Kun fire dage efter vil Anders Fogh rejse til Bruxelles og vedtage en UnionsForfatning. Forfatning betyder grundlov. UnionsForfatningen blander sig i maden i køleskabet og vores velfærd. Unionen tager nu fat i 15 nye lovgivningsområder, selv turisme og sport, som vi ellers nok kunne styre selv. Embedsmænd og ministre i Bruxelles skal kunne beslutte en lang række nye sager med flertals-afstemning. Så kan de nedstemme det danske folketing. Dermed mister vi veto-retten og vores indflydelse som vælgere. Unionens love skal tilmed stå over den danske grundlov! Valglokalet er åbent søndag den 13. juni mellem kl. 9 og 20. Tag hele familien med. Kl. 20.01 er det for sent.