EU i uheldig situation

Mit ældste barnebarn, Mette, hørte tilfældigt en debat i radioen om opstilling af vindmøller.

Mette er 6 år og forstod ikke debatten, men hun kunne høre, at hendes bedstefar ikke var ekstrem tilfreds. Jeg forklarede hende, at jeg ikke var sur på dem, jeg debatterede med. Nej hun kunne høre på mit tonefald, at jeg reelt er irriteret på vor regering og dens manglende vilje til at sikre borgerne vedvarende og mere ren energi. I dag koster benzinen 11 kr. literen. Det er ikke lang tid siden, at oliebranchen og regeringens støtter hævdede, at olieprisen vil falde dramatisk. Det er imidlertid ikke alene prisen, der er problemet. Stort set al vor oliereserver befinder sig i lande, der kun kan karakteriseres som ustabile. Lad mig nævne Iran, Irak, Saudi Arabien og Venezuela. Vore naturgasreserver er primært placeret i Algeriet og Sibirien. Vi så, hvilke konsekvenser nogle sprængte russiske naturgasledninger fik for Europa. Man behøver ikke at være oberst for at forstå, at EU virkelig er placeret i en sikkerhedspolitisk uheldig situation. Hører vi ikke i øjeblikket Iran true med olieboykot? Samtidigt med den farlige placering af verdens reserver af fosile brændstoffer, oplever vi, at stormagterne Kina og Indien, Taiwan og andre tidligere U - lande øger deres forbrug dramatisk. Jeg har i det seneste år besøgt Kina, Indien og Taiwan og kan bekræfte en dramatisk ændring i forbruget. De er naturligvis ikke nær oppe på det ufatteligt høje niveau, som vi har i USA og i EU. De er på vej, og de har ikke dårlig samvittighed. ”I har svinet med verdenens ressourcer, nu vil vi have en del til øget velfærd”. Et forståeligt synspunkt. Konsekvensen af oliesituationen er, at verdens sikkerhed trues, energikrige bliver fremtidens scenarier. Nogle hævder, at Irak - krigen aldrig var gennemført hvis ikke, Irak var en af verdens store oliestater!! I Danmark har vi været førende på udvikling af vedvarende energi (VE), og vi har haft forståelse for risikoen for global opvarmning. Dette lige til den første Fogh -regering tog over. Den stoppede reelt al forskning og udvikling af VE uagtet, at det er åbenlyst, at det er den eneste reelle mulighed for energisikkerhed og velfærd i de vestlige lande. Efter sidste valg er regeringen blevet mere forstående over for VE, men ikke progressiv og udviklende. Jeg er deprimeret over, at vi ikke har fået flere af de store vindmøller sat op, selv om, vi har en politisk aftale. Regeringen har ansvaret, men det er ikke er hjælpsomt, når de kirkelige myndigheder gør indsigelser, fordi en kirke bliver svært at se, fra en bestemt vinkel. Tilsvarende svært bliver det, når Skov – og Naturstyrelsen, Forsvaret og andre Statsinstitutioner gør indsigelser, der udelukkende er begrundet i noget følelsesmæssigt. Staten skal feje for egen dør, før den kræver opstilling på kommunal og privat ejendom. Nogle facts: En vindmølle producerer 80 gange så megen energi, som bruges til at fremstille, vedligeholde og skrotte den. Nyopstillede vindmøller får reelt 10 øre pr. kWh i tilskud. Det er langt mindre end den tilsvarende skadesvirkning ved en kWh produceret på kul. Fire store vindmøller kan forsyne hele Herning med elektricitet. Vindkraft i Danmark sparer udledning af 4.5 millioner tons CO2, som ville have kostet os over en halv milliard at købe – hvert år. Alle bør gå ind for vindmøller! Vi bør også udnytte andre former for VE. Solen producerer alene mere end 10.000 gange så megen energi, som hele kloden forbruger. Det drejer sig om at styre en brøkdel af den energi til solvarme og solenergi. Det kræver imidlertid inspiration fra regeringen og en vis form for sikkerhed, før det lykkes. Vi bør udnytte jordvarme, bølgeenergi osv. Mest tåbeligt er, at vi i landbrugslandet Danmark ikke producerer bioenergi til at dække energiforbrug. Energiminister Flemming Hansen er blevet så træt af oppositionens, landbrugets og industriens kritik, at han nu har afsat 200 millioner til udvikling af 2. generations bioenergi. Det er da fint, og det er korrekt, at fremtiden er 2. generation, så vi kan udnytte gylle, spildprodukter m.v. Efter min mening er det imidlertid kriminelt, at vi ikke straks går i gang med 1. generationsanlæg, udnyttelse af rapsolie og andet, der ligger til højre benet. Kun ved at starte med 1. generationsanlæg vil vi få erfaringerne til 2. generationsudnyttelsen. Jeg fortalte Mette, at jeg kan blive ved, fordi vi har en regering, der ikke viser mod til nytænkning, er i lommen på USA og sidst, men ikke mindst støttes af de traditionelt energiproducerende virksomheder. Derfor sker der ingen udvikling på VE. Det gør en bedstefar ked af det, og lidt sur.