EMNER

EU ikke de gode viljers højborg

"De små lande opnår en større indflydelse i forhold til deres størrelse. Det ville de ikke, hvis EU ikke eksisterede. Så ville de store lande alene bestemme udviklingen. Alene af den grund, at de fylder mere og har langt større økonomisk vægt, end de små lande har." Om "Dansk EU-politik" på udenrigsministeriets hjemmeside (http://www.um.dk/udenrigspolitik/europa. Der er valg til Europa-Parlamentet søndag 13. juni 2004, og de EU-begejstrede partier er i gang med at fortælle danskerne om den megen indflydelse et lille land som Danmark har indenfor samarbejdet. JuniBevægelsen går også ind for europæisk samarbejde, men vi insisterer på, at sandheden bliver kendt af den danske befolkning. Og sandheden er, at EU ikke pr. definition er de gode viljers højborg, som danske EU-begejstrede vil gøre det til! De danske EU-begejstrede partier er – ret skal være ret – også kritiske, når de store EU-lande praktiserer revolver-diplomati. Men kritikken bliver alt for ofte forbeholdt de festlige stunder – valgkampagnerne – hvor et kritisk standpunkt menes at gøre lykke i den danske vælger-befolkning. "De små lande opnår en større indflydelse i forhold til deres størrelse. Det ville de ikke, hvis EU ikke eksisterede. Så ville de store lande alene bestemme udviklingen" Sådan kan man læse på Udenrigsministeriets hjemmeside om dansk EU-politik. Ja, sådan ser idealet ud, men når det kommer til virkeligheden, så er det de store lande, der bestemmer udviklingen! Sådan var det i Europa før EU. Sådan er det i Europa i dag! "Der er intet nyt under solen!". Dette sagt med en fuldt ment indrømmelse af, at det er at foretrække, at de store europæiske lande udfolder deres magt gennem brug af afpresning i forhandlingslokalet frem for gennem brug af militærmagt. Virkeligheden i EU er sådan, at nogle er mere lige end andre! Indenfor EU-samarbejdet er antydede trusler og afpresning et probat middel – hvis blot afpresser-landet er stort nok! Eksemplerne herpå er så mange, at det er vanskeligt at vælge mellem dem: De store EU-lande - Tyskland og Frankrig – gav jo for eksempel i det sene efterår sig selv lov til at køre på frihjul i forhold til den aftale om harmonisering af finanspolitikken, som gælder indenfor den Økonomisk Monetære Union (ØMU). Ifølge denne såkaldte stabilitetspagt må det offentlige budgetunderskud højst udgøre 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), og den samlede offentlige gæld højst udgøre 60 pct. af BNP. Det var den daværende tyske finansminister Theo Waigel, som i 1995 lancerede stabilitetspagten og senere satte den som betingelse for tysk deltagelse i euro-projektet. Så ændrede tiderne sig, og det blev vanskeligt for bl.a. Frankrig og Tyskland at efterleve pagten, og de to store EU-lande fik lov til at operere med større offentlige budgetunderskud end de 3 pct., som stabilitetspagten har fastsat som loft. Da de nye EU-lande skulle optages i samarbejdet, var det et ufravigeligt krav at stabilitetspagten blev overholdt. Stabilitetspagtens krav har gjort tilværelsen meget barsk for tusinder af øst-europæere. Men da var der ingen kære mor. Da det var Tyskland – initiativtageren til stabilitetspagten – som ikke ville overholde pagten udtalte den tyske finans-minister Hans Eichel blot som den tyske holdning, at en socialdemokratisk regering "ikke vil modtage noget advarsels-brev fra EU". Så blev stabilitetspagten suspenderet! Et andet eksempel er, at et stort EU-land som Italien sidste efterår havde held til at afpresse EU, så landet ikke skulle betale en fastsat bøde for i årevis at have snydt med EU"s mælkekvote-system og dermed havde snydt sig til store tilskud. Der blev ikke slået en streg over bøden på over 4,5 mia. kr., men de italienske mælkeproducenter har fået 14 rentefrie år til at afdrage den! Disse lempelige betingelser var prisen, hvis Italien skulle gå ind for et sæt regler om skatte-harmonisering! Sådan er den EU-virkelighed, som d. 13. juni 2004 skal have sammensat et nyt EU-parlament Hanne Dahl, Søttrupvej 9, Hornum, er spidskandidat til Europa-parlamentet for JuniBevægelsen. E-mail: hanne@j.dk. Hjemmeside: www.hannedahl.dk