Lokalpolitik

EU kan blande sig i affaldssortering

Radikalt byrådsmedlem holder fast ved kildesortering

AALBORG:EU kan måske på et tidspunkt blande sig i, hvordan affaldsbehandlingen foregår i EU"s medlemslande, og det kan eventuelt føre til et regulativ, der også omfatter kildesortering af affald. Muligheden for indblanding fra EU bliver fremhævet af det radikale byrådsmedlem Preben Pedersen, der i byrådets forsyningsudvalg var ene om at gå imod, at kildesortering helt droppes i kommunens affaldsplan. Han peger på, at muligheden for EU-indblanding direkte er nævnt i et notat,som forsyningsvirksomhedernes forvaltning har fået lavet om den fremtidige affaldsplanlægning. Preben Pedersen undrer sig om, at Socialdemokratiet er med på at tage kildesorteringen ud af affaldsplanen. - Venstre har sammen med de konservative og Dansk Folkeparti talt imod kildesortierng. De har sagt, at de ikke bryder sig om det. Men jeg forstår ikke, at Socialdemokratiet nu går med til ændringen, der betyder, at kildesorteringen bliver opgivet, siger Preben Pedersen. Han frygter, at andre kommuner måske nu vil skele til, hvad der sker i Aalborg og måske vil tøve med at fortsætte med sortering. - Efter den ny udvalgstyreform kan man ikke tage forbehold i forhold til beslutninger i et udvalg. Derfor valgte jeg at holde fast ved et ønske om, at den kildesorteringen, der er i gang, fortsætter, selv om byrådet har vedtaget en principbeslutning om, at ønsket om at udbrede sorteringen til hele kommunen droppes. Men jeg kan godt se, at de borgere, der nu er i gang, godt kan miste lysten, hvis det ikke er noget, som kommunen satser yderligere på, siger Preben Pedersen. Den nuværende kildesortering i en del i Aalborg foregår med henblik på brug af det organiske affald til biogas, og det var den målsætning Preben Pedersen ønskede fastholdt.