EMNER

EU-Kommissionens budgetforslag

Fakta

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til unionens overordnede budget i perioden 2014-2020. Budgettet skal være på 1025 milliarder euro (7650 milliarder kroner) i den syvårige periode. Med ekstra udgifter uden for budgettet, kommer den samlede udgiftsramme op på 8080 milliarder kroner. Budgettet indebærer en stigning på 5 procent i forhold til den nuværende budgetperiode 2007-2013. Set i forhold til landenes økonomi er den samlede udgiftsramme uændret på 1,11 procent af BNI. Der oprettes en ny fond med 370 milliarder kroner til infrastrukturprojekter inden for transport, energi og it. Udgifterne til EU's fælles landbrugspolitik sænkes med godt 200 milliarder kroner, så den udgør 36 procent af det samlede budget mod 41 procent i 2013. Landmændene skal bruge 30 procent af den direkte landbrugsstøtte til miljø- eller klimaformål. Udgifterne til forskning øges med næsten 50 procent, mens udgifterne til uddannelse mere end fordobles. Mindst 20 procent af det samlede budget på tværs af politikområder skal bruges til klimatiltag. Udgifterne til administration fastfryses. Samtidig skæres antallet af EU-ansatte med 5 procent. Der indføres et nyt rabatsystem med et loft over landenes maksimale indbetaling til EU-budgettet. Det vil medføre kontante rabatter til fire medlemslande: Tyskland, Storbritannien, Holland og Sverige. Det endelige EU-budget skal vedtages med enstemmighed blandt medlemslandene. Samtidig skal EU-Parlamentet også sige ja.