EMNER

EU-ledere beder tyrkisk-cyprioter godkende fredsaftale

BRUXELLES:EU's stats- og regeringschefer sender fra topmødet i Bruxelles en direkte opfordring til tyrkisk-cyprioterne i Nicosia om at godkende FN-planen om en genforening. Det fremgår af udkastet til sluterklæringen fra topmødet, som blev indledt i fredags. EU-lederne bekræfter, at det er deres håb, at øen ophører med at være delt, inden Cypern bliver medlem af EU sammen med ni andre lande om få måneder. - Vi mener, at der en god udsigt til at opnå en rimelig, levedygtig og funktionel løsning inden den 1. maj 2004, hedder det. EU appellerer derfor til alle involverede parter - og især Tyrkiet og den tyrkisk-cypriotiske ledelse - om at yde kraftig støtte til FN's generalsekretær, Kofi Annans bestræbelser på at finde et kompromis mellem tyrkisk-cyprioter og græsk-cyprioter. Erklæringen ventes vedtaget inden det tyrkisk-cypriotiske parlamentsvalg søndag. Samtidig vil EU-lederne ifølge udkastet forstærke presset på Tyrkiet for at få det til at medvirke til en samling af Cypern. EU-landene vil dog ikke gøre en Cypern-løsning til en betingelse for, at stats- og regeringscheferne på et topmøde om et år, som handler om blandt andet Tyrkiet-spørgsmålet, beslutter at indlede EU-optagelsesforhandlinger. Dette afhænger primært af gennemførelsen af demokratiske reformer i praksis i Tyrkiet. - Topmødet fremhæver betydningen af, at Tyrkiet udtrykker politisk vilje til at løse Cypern-problemet. Respekt for Cypern-problemet vil i vidt omfang fremme Tyrkiets forhåbninger om medlemskab. /ritzau/