EMNER

EU leverer ikke varen

ARBEJDSVILKÅR:For øjeblikket ser vi, at en dansk andelsvirksomhed, Danish Crown, fyrer i hundredvis af medarbejdere og oven i købet vil have en lønnedgang på 20 procent for de resterende medarbejdere. Det er et tydeligt bevis på, at EU ikke formår at levere varen i form af tryghed og velfærd for sine borgere. EU harmoniseringer tilgodeser nemlig kun virksomhederne og ikke de ansatte, der må se sig selv som kastebolde for kapitalejerne, der til enhver tid flytter produktionen hen, hvor den er billigst. For tiden er det i Tyskland, hvor polske kolonnearbejdere tjener 40-50 kr. i timen. Det kan danske slagteriarbejdere ikke konkurrere med. Og det skal de heller ikke. Hvordan skal vi kunne opretholde et dansk velfærdssamfund med lønindtægter på 40-50 kr. i timen? Det er umuligt. EU harmoniserer efter minimumslønninger og ikke efter de enkelte landes overenskomsttraditioner. Det gælder både Danmark og Tyskland. EF-Domstolen, Lissabontraktaten og forskellige domme omkring fremmed arbejdskraft har gjort dette muligt. Der står direkte i Lissabontraktaten, at der skal arbejdes til en passende mindsteløn i det enkelte land. Det er Folkebevægelsen mod EU imod. Tilhængerne påstår, at de forskellige traktater er til gavn for alle, men vi kan bevise, at de ikke er til gavn for den almindelige borger, for så kunne Danish Crown ikke lave sine arrangementer med udflytning af produktion til andre lande. Det er utroligt at andelshaverne ikke støtter deres egen virksomhed. De vil gerne producere grise og belaste miljøet i Danmark med milliarder i tilskud fra de danske skatteborgere, men grisene skal slagtes i Tyskland, for at svineproducenterne kan blive endnu rigere med dansk statstilskud og billig arbejdskraft i Tyskland. Det er usmageligt og hinsides enhver fornuft i en tid, hvor der fyres tusinder af danske arbejdere hver eneste måned. Folkebevægelsen mod EU er din kritiske røst i EU. Det er os, der synliggør uretfærdighederne. Derfor skal du stemme på liste N ved EU-parlamentsvalget 7.6. Hvis du vil have mere velfærd og tryghed i din hverdag.