EMNER

EU må stå sammen

Krisen på de internationale finansmarkeder har stillet EU over for en række af store udfordringer, men det har vist sig, at et effektivt europæisk middel har været, at 27 medlemsstater har deltaget i en koordineret indsats, og EU’s styrke er den indbyrdes solidaritet og dets evne til at handle i fællesskab når det gælder.

Alle EU’s medlemsstater vil dog være påvirket på forskellig vis og i forskellige grader, og der kan angiveligt forventes større ledighed, og en faldende efterspørgsel hvis den finansielle krise ikke standses. Derfor er det vigtigt at medlemsstaterne ikke handler på egen hånd idet indsatserne vil være utilstrækkelige, og samtidig kan det vise sig at have uønskede følgevirkninger for andre medlemsstater, derfor er det nødvendigt, at et samlet EU gør en aktiv indsats for at løse krisen, men det kræver en samlet indsats så EU opnår de rigtige ændringer i økonomien, som sætter EU i stand til at komme ud af krisen og forbereder sig fuldt ud til at udnytte det opsving der må komme. Dette kan bedst gøres, hvis EU udnytter mulighederne for fortsat at gennemføre omstruktureringer, uddanne og udstyre dets borgere til at påtage sig og klare nye opgaver samtidigt med, at der tages et behørigt hensyn til de mest udsatte borgere i EU, og tidligere erfaringer har vist, at de bedste resultater opnås når vi bevæger os væk fra nationalismen, og at drivkraften i den europæiske vækst ligger i at fjerne skellene mellem medlemsstaterne og udnytte stordriftsfordelen og styrken i det indre marked. Igennem EU’s historie har vi set forskellige former for kriser, og altid har vi set, at det er lykkedes EU at overvinde disse og komme styrket og mere samlet ud af kriserne, hvilket beviser, at når der er 27 medlemslande og EU-institutioner, der beslutter at handle sammen, så er EU i stand til at opnå resultater til gavn for borgerne. Den nuværende finanskrise kan også vise sig at være en vej til, at EU øger sin samhørighed yderligere, og den Danske Regering og Folketingets partier indser, at det er nu euroundtagelsen skal til folkeafstemning.