EU-midler kan skabe udvikling og redde små skoler

EKSISTENSGRUNDLAG SMÅ SKOLER: De små skoler kan overleve, hvis vi vil! Det er en udfordring, men vi får "værktøjskassen" til det per 1. januar 2007! Flere siger; "Det er vigtigt, at kvaliteten er grundlaget for beslutningen om, hvorvidt man skal bevare eller lukke en skole. Det skal veje tungere end hensynet til den øjeblikkelige økonomiske situation i en kommune." Men økonomien kommer til at veje tungt! Vi skal dog ikke tage forhastede beslutninger, men derimod gøre en aktiv indsats for at fremme bosætningen og se muligheder frem for begrænsninger. Per 1. januar 2007 får vi "Værktøjskassen" til at skabe den fornødne udvikling, vi får adgang til det nye Landdistriktsprogram der forløber i perioden 2007-2013. I programmet er der fra EU og Staten afsat 7 milliarder kroner til at skabe udvikling og vækst i de Danske landdistrikter, hvilket er den største landdistriktssatsning nogen sinde. "Værktøjskassen" kommer ikke til Rebild kommune af sig selv, vi skal som kommune gøre en aktiv indsats for, at blive en del af programmet. Allerede til januar 2006 skal vi være klar med de lokale landdistriktsstrategier, for at landdistrikterne i Rebild Kommune kan tildeles udviklingsmidler fra EU's landdistriktsprogram. Er en skole først lukket, vil den aldrig genopstå igen i kommunalt regi. Derfor er det vigtigt at se og afprøve muligheder, før der træffes beslutning om lukninger. Lad os gøre en indsats for, at blive en del af det nye landdistriktsprogram, så vi får mulighed for at udvikle, frem for at afvikle!