EU midler til unge ledige

Færre Mål 3 penge end beregnet til unge ledige i Jammerbugten

PANDRUP:Et samarbejde på tværs af kommunegrænserne i Jammerbugten har netop fået bevilligede 1.2 millioner kroner til et projekt, der har til formål at skaffe godt 40 unge ledige i arbejde. Men beløbet er godt halvt så stort som det Pandrup Kommune på vegne af de i alt fire Jammerbugtkommuner oprindeligt søgte om. Det betyder, at antallet af unge, som vil være udgangspunkt for en indsats, ligeledes vil blive halveret. Projektet tager afsæt i en analyse af 250 kontanthjælpsmodtager i alderen 18 til 30 år i henholdsvis Fjerritslev, Pandrup, Brovst og Aabybro kommune. 100 af de personer havde ingen problemer ud over ledighed, hvilket vil sige, at de ikke havde nogle fysiske eller psykiske skavanker, der kunne holde dem væk fra arbejdsmarkedet. Og det er netop den gruppe den økonomiske indsprøjtning fra den Europæiske Socialfonds Mål 3-program skal hjælpe. - Erfaringer viser, at de ikke kan finde fodfæste i det ordinære uddannelsessystem og har kun i korte perioder af gangen været på arbejdsmarkedet, forklarer Kirsten Hassing, der er vejleder i aktivgruppen i Pandrup Kommune og var med til at ansøge om Mål 3-midlerne. Overhalet indenom Hun peger på, at den her gruppe blandt andet er blevet overhalet indenom efter Flextronic fyringerne, da der i følge hende blev frigjort en stor gruppe kvalificeret ufaglærte. De kom efterfølgende først i køen til et ufaglært arbejde. Meningen med projektet er at opkvalificere de unge til et arbejde, som de på forhånd er blevet stillet i sigte. - En stor del af projektet er at arbejde ud fra virksomhedens profil, altså at opkvalificeringen tager hensyn til det enkelte firma, siger Kirsten Hassing. De cirka tyve unge mennesker, der nu får mulighed for at være en del af projektet, skal starte med et indledende vejlednings- og motivationsforløb på 12 uger. Det er her den enkeltes jobmulighed bliver afgjort. - Hvis det eksempelvis er i et lager vedkommende ønsker at arbejde, kunne man forstille sig, at det er et truck kørekort, der er vejen frem, forklarer Kirsten Hassing. Beskæftigelsesmulighederne vil dog typisk for denne målgruppe være inden for rengørings- og serviceområdet. Og her vil en kortere uddannelse i AMU-regi være oplagt. En projektkoordinator vil blive ansat til at holde en tæt personlig kontakt med de jobsøgende. Han vil løbende følge op på de nu blot tyve personers udviling og forsøge at sikre stabilitet i forløbet.