EMNER

EU-millionerne er reelt væk

Økonomisk krise forstærkes af, at der nu skal mirakler til for at sikre 29 mio. kr. fra EU

AALBORG:Styregruppens beslutning i går om at udskyde byggeriet af Musikkens Hus i Aalborg i mindst et halvt år betyder reelt, at der nu kun er en spinkel, teoretisk mulighed for at opnå 29 millioner kroner fra EUs MÅL2-midler til projektet. Musikhusformand Sven Caspersen erkender, at EU-millionerne hænger i en særdeles tynd tråd, og at styregruppen ikke længere selv er herre over, om man vil sikre sig tilskuddet eller ej. Han fastslår dog samtidig, at selv om det i givet fald er ærgerligt, kan det være nødvendigt at opgive EU-tilskuddet for i øvrigt at få projektet på ret kurs. - Selvfølgelig vil jeg da synes, at det var dejligt, hvis vi kan beholde dem, men det er ikke os, der træffer den afgørelse, og det er ikke os, der har beslutningskraften i forhold til det. Hvis jeg kunne få dem, ville jeg da gerne have dem, men det vigtigste er, at vi nu får det her projekt under kontrol, siger Sven Caspersen. Milliontilskuddet fra EU er i alt på 38 millioner kroner. De ni millioner er allerede udbetalt til forprojekteringen af Musikkens Hus. Den er gennemført helt efter planen, og derfor er der ikke fare for, at EU vil kræve de millioner tilbage. De resterende 29 millioner kroner har til gengæld hele tiden været bundet op på en ufravigelig tidsfrist, der siger, at Musikkens Hus senest skal stå færdigt med afleveret og godkendt byggeregnskab til juli 2007. Ellers bliver millionerne ganske enkelt ikke udbetalt. Der har flere gange tidligere i forløbet været tvivl og usikkerhed om EU-millionerne. Den steg i takt med, at tiden gik, og det blev mere og mere vanskeligt at tro på, at huset kunne stå færdigt til tiden. Det fremgår af bestyrelsesreferater, at usikkerheden allerede sidste efterår var så stor, at bygherrerne undersøgte, om det var i orden i forhold til EU-millionerne, hvis blot musikhusdelen af det store byggeri blev færdigt inden for fristen. Selv om det blev godkendt, var der ikke plads til yderligere forsinkelser, og eftersom styregruppen i går besluttede at udskyde første spadestik i mindst et halvt år mere, er det kun en teoretisk mulighed at overholde EU-fristen. Sven Caspersen er bevidst om muligheden for at undersøge, om fristen kan udskydes, og det er i forhold til det, at han erkender, at styregruppen ikke længere selv har mulighed for at styre, om man vil have millionerne eller ej. Det afhænger nu af andres beslutninger. - Efter al sandsynlighed er det derfor 29 millioner kroner ekstra, der skal findes i forbindelse med den revurdering af hele projektet, der nu går i gang, vurderer Sven Caspersen, som også siger om EU-millionerne: - Det er mange penge, og det er en væsentlig del af vores samlede finansiering, men det er altså vigtigst i den her omgang at koncentrere sig om at finde løsningsforslag, og så bliver vi desværre også nødt til at tage den tid, det tager. Til trods for den øjeblikkelige økonomiske krise, som Musikkens hus er kastet ud i, fastslår såvel formand Sven Caspersen som Lars Ole Hansen, der er direktør for projektets anden bygherre, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, at forholdet til det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au fortsat er godt. - Vi skal nu gennemgå og optimere hele projektet, og der er arkitekterne naturligvis med. De har allerede givet deres foreløbige vurdering af situationen, siger Lars Ole Hansen. Bygherrerne bebrejder således ikke Coop Himmelb(l)au, at den licitation, der netop er gennemført, fik et katastrofalt udfald, eftersom der nu mangler langt over 100 millioner kroner, hvis projektet skal gennemføres i den form, det har nu. - Vi har tidligere haft en mindre uenighed med Coop Himmelb(l)au om økonomiske beregninger, men det her er af en helt anden og alvorlig størrelsesorden, siger Lars Ole Hansen om den gennemførte licitation, som viser, at der nu kun er to veje frem: Enten ændres eller beskæres projektet så kraftigt, at det holder sig på en pris under 500 millioner kroner, eller også skal der findes flere penge. En tredje mulighed for at slå bremserne i og opgive planerne om Musikkens Hus er under ingen omstændigheder inde i overvejelserne. - Musikkens Hus bliver helt sikkert til noget, forsikrer såvel Sven Caspersen på vegne af Fonden Musikkens Hus som direktør Lars Ole Hansen fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.