Aalestrup

EU-penge på vej til Hvam-projekt

AALESTRUP:Der er EU-penge på vej til det projekt, der med udgangspunkt i Grundfos-afdelingen i Hvam skal integrere flygtninge på arbejdspladser. Det gennemføres som tidligere omtalt i et samarbejde mellem Aalestrup Kommune, Grundfos og "Det rummelige arbejdsmarked". EU-tilskuddet til projektet er på 1,2 mio. kr. I forvejen har kommunen besluttet at yde en støtte på 1,4 mio. kr. Det ventes, at Grundfos-afdelingen til oktober modtager de første flygtninge, der dels skal lære dansk og dels trænes i at virke på en dansk arbejdsplads. Det er projektets mål, at flygtninge efter 18 måneder skal være klar til at blive ansat på normale vilkår i en virksomhed.