Lokalpolitik

EU-penge til politik for landdistrikter

LØGSTØR:Løgstør Kommune skal have udarbejdet en landdistriktspolitik - en politik for landsbyerne og det åbne land. Den skal afspejle den udvikling, som beboerne i de enkelte landsbyer i Løgstør Kommune ønsker. Løgstør Kommune har gennem det såkaldte Leader+ program i samarbejde med de øvrige seks kommuner, der indgår i Leader+ programmet, fået støtte til at formulere en landdistriktspolitik. Kommunen efterkommer hermed Indenrigsministeriets opfordring til at udforme en landdistriktspolitik som et led i at fremme udviklingen i landdistrikterne. En landdistriktspolitik handler om landsbyerne og deres opland. Ud over den fysiske planlægning stiller en landdistriktspolitik mål op for at udvikle selvhjulpne, vitale lokalsamfund - hele samfund, og politikken lægger op til stor inddragelse af borgerne, da den i væsentlig grad skal bygge på aktive borgeres initiativer og medleven. Landdistriktspolitikken er med andre ord helhedsorienteret og dialogbaseret. De syv Leader+-kommuner er derfor blevet enige om, at processen skal begynde nedefra. Det vil sige, at det skal være de enkelte lokalsamfund, som selv udvikler visionerne for deres område, og som efterfølgende stiller sig i spidsen for den indsats, der skal gøres. Dette opnås ved gennemførelsen af et udviklingsværksted og et opfølgningsmøde i hver landsby. Udviklings-værkstederne og opfølgningsmøderne afvikles i løbet af foråret. Landsbyernes bidrag suppleres med en konference for erhvervslivet i landdistrikterne. Med udgangspunkt i de bidrag, landsbyerne og erhvervslivet i landdistrikterne kommer med, vil den endelige landdistriktspolitik blive formuleret. Borgmester Jens Lauritzen mener, at det er vigtig for Løgstør Kommune at styrke udviklingen i landsbyerne. Det bliver derfor prioriteret at få udformet en politik for landdistrikterne. - Projektet er også en enestående mulighed for på samme tid at få skabt et planlægningsværktøj og samlet borgerne i landsbysamfundene omkring en række gode projekter. Håbet er derfor, at mange af landsbybeboerne vil deltage i udviklingsværkstederne og opfølgningsmøderne, siger han.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk