EMNER

EU-penge yngler

LAG-pengene medfører aktiviteter for det firdobbelte beløb. Fremover skal der satses yderligere på projekter, der giver livskvalitet, øger bosætningen samt gavner turisme og erhverv

Havnemuseet i Asaa er et af de projekter, der støttes. I fjor var der ministerbesøg. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Havnemuseet i Asaa er et af de projekter, der støttes. I fjor var der ministerbesøg. Arkivfoto: Bent Jakobsen

- LAG-Brønderslev har skabt liv i lokalsamfund i kommunen. Det kunne formanden for LAG-Brønderslev (Lokale Aktionsgrupper), Hans Jørgen Melvej, oplyse på generalforsamlingen. LAG-Brønderslev har på tre ud udbetalt 4,2 mio. kr. til projekter. - Men disse projekter har samlede investeringer på 16,9 mio. kr., kunne Hans Jørgen Melvej fortælle. - Til investeringerne på 16,9 mio. kr. skal lægges værdien af den frivillige arbejdskraft, der er ydet af mange ildsjæle i lokalsamfundet. Håber på at hjælpe flere Om fremtiden sagde Hans Jørgen Melvej, at LAG-Brødnerslev fremover planlægger alene eller i samarbejde med andre relevante grupper i kommunens landdistrikter/landsbyer at holde ERFA-grupper og andre arrangementer inden for livskvalitet, bosætning, erhverv og turisme. - Herigennem venter vi at øge interessen, aktiviteterne og kreativiteten hos lokalbeboerne i landdistrikterne og landsbyerne til en øget udvikling af disse lokalområder til gavn for hele kommunen. - Der er i vort budget afsat penge til disse aktiviteter, og vi modtager gerne ideer til etablering af arbejdsgrupper for herigennem at fremme udviklingen i landdistriktsområder til glæde og gavn for hele kommunen. Vil udbrede det glade budskab - Vi har allerede planlagt at øge indholdet i vor hjemmeside med en beskrivelse af igangværende projekter og deres etablering gennem tekst og billeder. - Hermed håber vi at give inspiration og motivation til udvikling og igangsætning af nye projekter. Her vil der blive henvisninger til kontaktpersoner, hvor interesserede kan indhente gode råd og eventuelt aflægge projekterne et besøg. Projekterne har forpligtiget sig til at fortælle om de projekter, der er ydet tilskud til. LAG-Brønderslev har ord for at være én af de mest velfungerende LAG-grupper i landet. En gruppe, som andre LAG-grupper skeler til.