EMNER

EU-politikere kræver bedre forhold for Guantanamo-fanger

BRUXELLES:En dansker, seks franskmænd, ni briter, en svensker og en spanier har alle en ting til fælles. I uvished sidder de som fanger, fra krigen i Afghanistan, indespærret på den amerikanske militærbase Guantanamo uden at vide, hvad de er anklaget for, og uden at vide, hvilken fremtid der venter dem. Den situation vil de folkevalgte i EU-Parlamentet gøre noget ved, og de havde derfor i går indbudt fangernes pårørende og advokater til en konference i Bruxelles for at protestere over, hvad parlamentsmedlemerne ser som en overtrædelse af fundamentale menneskerettigheder og amerikansk dobbeltmoral. - Amerikanerne taler om demokrati, frihed og retsstaten, men fangerne på Guantanamo har ingen adgang til disse rettigheder. Den amerikanske dobbeltmoral ødelægger USA's moralske autoritet i verden og skaber mere had og terrorisme, sagde det liberale medlem af EU-Parlamentet Sarah Ludford på et pressemøde forud for konferencen. I alt sidder der tyve statsborgere fra forskellige EU-lande på Guantanamo basen, og det er især deres forhold, som parlamentsmedlemmerne er bekymret for. Sarah Ludford mente, at den britiske premierminister, Tony Blair, skulle bruge sin position i FN's Sikkerhedsråd til at presse den amerikanske regering i forbindelse med deres ønske om en ny resolution om Irak. - USA ønsker, at Europa skal bakke op om en FN-resolution, der godkender besættelsen af Irak. Jeg kræver, at Tony Blair bruger sin position i Sikkerhedsrådet til at kræve en retfærdig retssag for de indsatte på Guantanamo som en betingelse for at støtte en ny resolution, sagde Ludford på pressemødet. Reelt har parlamentet ikke nogen reel magt til at få omsat ordene til handling og en erklæring fra parlamentet vil ikke være juridisk bindende overfor nogle af de andre institutioner i EU. Derfor bliver en henstilling fra parlamentet mest af alt en politisk appel, som USA kan vælge at gøre med, hvad den vil. Til stede på konferencen var flere af de advokater, der repræsenterer de indsatte på Guantanamo. Deres kritik af forholdene på basen var ubønhørlig, ligesom deres kritik af den amerikanske regering var uden nåde. Advokat for den spanske fange Javier Nart mente, at den amerikanske behandling af fangerne var uværdig og en overtrædelse af menneskerettighederne. Han beklagede, at han som advokat intet kan gøre for sin klient, da fangerne på Guantanamo-basen befinder sig i et juridisk tomrum, som de internationale regler ikke har taget højde for. Fra den anden side af Atlanten, ser man anderledes på situationen. USA betragter fangerne fra al-Qaeda og Taliban som fjendtlige fanger, der har kæmpet i en illegal hær. Begrundelsen for det synspunkt er, at Talibanerne ikke i tilstrækkelig grad adskilte sig fra den civile befolkning i Afghanistan, og derudover har de ikke udført deres militære operationer i overensstemmelse med krigens love og traditioner. I forhold til, om de indsatte har ret til at blive præsenteret for et anklageskrift, så er argumentationen fra USA, at de tilbageholdte ikke har den ret, da loven om væbnede konflikter ikke giver krigsfanger en automatisk ret til at blive stillet for en domstol./ritzau/