Lokalpolitik

EU-politikere undrer sig over tøven med støtte

V-politiker kritiserer, at regeringen ikke har udnyttet støtteramme

KØBENHAVN:En halv milliard EU-kroner skal ikke have lov til at forsvinde ud i den blå luft, og det får det nordjyske medlem af EU-parlamentet Niels Busk til at gå i rette med sine partifæller i regeringen, der foreløbig ikke søgt at udnytte en ramme på 1,6 milliarder i EU-støtte fuldt ud. Heller ikke det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet Ole Christensen forstår den danske regerings holdning. Efter hans opfattelse er det dårlig købmandsskab, hvis man siger nej til at bruge en krone, når der er mulighed for at få en samlet investering på to kroner. Mens mulighederne for støtte til landbrugserhvervet ifølge regeringsgrundlaget skal udnyttes fuldt ud, så ser det anderledes ud med fiskeribranchen, der risikerer at skulle vinke farvel til op mod 500 millioner kroner. Det vækker harme i fiskeriorganisionerne, og det forstår det nordjyske Venstre-medlem af EU-parlamentet Niels Busk godt. Efter hans opfattelse bør regeringen søge at udnytte støtterammen fuldt ud. Argumentet med, at staten også skal finde midler - i nogle tilfælde af samme størelse som EU-støtten - til medfinansiering af projekter inden for fiskeribranchen, gør ikke det store indtyk på Niels Busk: - Det er vigtigt med investeringer i udkantsområder. Der er ikke blot tale om støtte direkte til fiskerne, og også til de erhverv, der er knyttet dertil. Det kan udvikle ny arbejdspladser, og det vil jeg helt klart prioritere højere end f.eks. spørgsmålet om at finde midler til en metro i Øresunds-regionen, siger Niels Busk. Han tilføjer, at han er sikker på, at bankfolk vil betragte det som en god investering, hvis man kan opnå det samme i støtte, som det man selv bidrager med. Markedskræfterne - Og der er tilfælde, hvor det er en endnu bedre investering, fordi EU bidrager med beløb, der er flere gange større end den statslige medfinansiering. Samtidig mener jeg, at særlig støtte til fiskerierhvervet er rimelig, fordi markedskræfterne med kvoteordninger og restriktioner er sat ud af spillet. Derfor er det rimeligt med en kompensation, siger Niels Busk. Efter hans mening er det også vigtigt med støtte til folk, der vil skifte fra fiskeribranchen til noget andet. - Det gælder om at skabe gode vilkår til dem, der er tilbage i branchen, og derfor er det vigtigt med mulighed for at folk kan skifte til andre erhverv, ligesom ophugningsstøtten er aktuel specielt for ældre fiskere. På den måde må man tilpasse erhvervet, men jeg synes at man skal prøve at få fat i EU-midlerne til f.eks. udvikling af forarbejdning af fisk, siger Niels Busk. - Når man ser på situationen i yderområder, så mener jeg, at alle EU-midlerne skal hjem. Specielt i betragtning af, at fisierierhvervets indtjening i 2004 var den dårligste nogensinde, siger Ole Christensen. Han peger på, at i vurderingen af virkningen af investeringen skal man oven i de 500 millioner kroner fra EU lægge den staslige medfinansiering. Leder efter idéer - På stående fod har jeg ikke forslag til, hvordan vi kan udnytte alle de 500 millioner kroner. Men nogle ideer har vi, og i Fiskerirådet skal vi drøfte, hvilke muligheder der er, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Flemming Kristensen, der også er formand for Fiskerirådet, hvori en række organisationer med tilknytning til fiskerirerhvervet har sæde. Flemming Kristensen erkender, at det kan give problemer, at en virksomhed, der søger midler til forædling selv skal stille med 80 procent af pengene til en investering, som EU og staten skal bidrage til - Men jeg er sikker på, at vi kan finde frem til nogle ting inden for innovationsområdet. Vi skal nu i gang med en ny periode med midler fra EU"s strukturfonde, og der er et program som rækker seks-syv år frem. Det undrer os, at regeringen til landbrugsområdet vil udnytte EU-mulighederne fuldt ud, mens det samme ikke er givet for landbrugsområdet. Men jeg håber, at der kan opstå en bred politisk enighed på området, siger Flemming Kristensen. I Folketinget har de to nordjyske socialdemokratiske folketingsmedlemmer Lene Hansen og Bjarne Laustsen stillet spørgsmål til fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) om sagen.