EU, radikale - og efterløn

Mange nordjyder stillede spørgsmål pr. e-mail til Lykketoft

NORDJYLLAND:Der lå adskillige spørgsmål og kommentarer, sendt pr. e-mail, og ventede, da Mogens Lykketoft i går ankom til NORDJYSKE i Aalborg. Bitt Juul Jensen i Skørping ville gerne vide, om den socialdemokratiske formand vil arbejde for, at der før folkeafstemningen bliver et halvt år til at diskutere den ny EU-forfatning, ligesom tilfældet var forud for euro-debatten. - Vi kan jo starte debatten allerede nu. Traktaten er underskrevet, og de, der har brug for god tid, kan jo begynde at tænke over, hvad de vil stemme, lød Mogens Lykketofts umiddelbare svar. - Der skal være rimelig tid til debat, men jeg ser ingen grund til at afsætte et helt halvt år, fra folkeafstemningen udskrives, sagde Lykketoft, som tror, at folkeafstemningen "nok kommer i år". - Men det er vi fem partier, der skal være enige om, fastslog S-formanden. Finn Jensen fra Hals var skuffet over, at Lykketoft og co. forlod forhandlingerne om kommunalreformen, fordi dette skabte øget utryghed blandt de ansatte. Nu ville han gerne vide, hvilke ændringer partiet agter at foretage i reformen, hvis det kommer til magten. - Man skal huske, at der var en lang række grunde til, at vi forlod forhandlingerne. Meget var uafklaret med hensyn til økonomi, og der er lagt op til en konstruktion med indbyggede problemer i forhold til udsatte grupper, sygehuse og meget andet. - Alt dét vil vi lave om på, hvis vi får muligheden. Derimod vil vi ikke ændre tidsplanen eller de geografiske elementer i reformen. Kissy og Søren Madsen fra Aalborg røbede, at de plejer at stemme socialdemokratisk, men svigtede partiet sidste gang. Dog ikke, pointerede de i deres mail, til fordel for Dansk Folkeparti. Når de ikke satte kryds ved liste A, skyldes det utilfredshed med De Radikales store indflydelse på Socialdemokraterne. Hold dem uden for indflydelse - så vil vi eventuelt stemme på jer denne gang, lød budskabet. Mogens Lykketoft: - Der er meget, vi kan samarbejde med De Radikale om. Men vi er ikke enige med dem om, at der bør ændres på den udlændingepolitik, vi har aftalt med VK-regeringen. Intet må selvsagt stride mod internationale konventioner. Men derudover laves der ikke om på udlændingepolitikken. Det må De Radikale acceptere, og det tror jeg, de har forstået. De ved godt, at Socialdemokraternes troværdighed ikke kan holde til at ændre på eksempelvis 24 års-reglen. Leif Jørgensen fra Aabybro er gået på efterløn, men oplevede, at den kapitalpension, han gennem 25 år har sparet op på, blev modregnet. "Velorganiseret tyveri med tilbagevirkende kraft" beskyldte han på den baggrund politikerne for i sin mail. - Hele ideen i kompromisset om efterlønnen var, at vi gerne ville gøre det mere attraktivt for folk at vente med at gå på efterløn, til de bliver 62. Derfor sker der modregning, hvis man gør det tidligere, og det er der god fornuft i, svarede Mogens Lykketoft. Og så ville Mogens Lykketoft sikkert være blevet skuffet, hvis der ikke nederst i bunken havde ligget en mail fra Bent Øberg, flittig socialdemokratisk revser fra Aalborg. Han havde to spørgsmål: "Vil du godt love, at du 8. februar kl. 23 ikke stiller dig op på en stol og forsikrer, at du bliver på din post - og derefter synger for på "Når jeg ser et rødt flag smælde"? Og: Har du endnu engang planer for, hvem der bør være ny partiformand?" - Jeg kan love, at jeg ikke stiller mig op på en stol. Og jeg synger heller ikke for, for det egner min stemme sig ikke til. Men ellers har jeg besluttet, at jeg ikke kommenterer formandssituationen. Jeg kæmper for at vinde valget. Det er min eneste plan, og jeg ville være glad, hvis Øberg og alle andre socialdemokrater brugte deres energi på at bakke op bag det, fastslog Mogens Lykketoft.