EU’s CO2-kvoter er for rundhåndede

Firmaer kan føle sig snydt for manglende konkurrence fordel ved tidlig indsats, siger Det Økologiske Råd

EU-lan­de­ne har væ­ret for rund­hån­de­de, da el-sek­to­ren og in­dus­tri­en fik de før­ste CO2-for­ure­nings­til­la­del­ser. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

EU-lan­de­ne har væ­ret for rund­hån­de­de, da el-sek­to­ren og in­dus­tri­en fik de før­ste CO2-for­ure­nings­til­la­del­ser. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

KØBENHAVN:EU-landenes udledning af den klimaskadelige drivhusgas CO2 var i 2005 44 millioner ton lavere end CO2-kvoterne i EU’s kvotehandelssystem. Det viser en opgørelse fra EU-Kommissionen. Tallene tyder på, at landene har været for rundhåndede, da de uddelte de første forureningstilladelser til elsektoren og industrien. Eller sagt med andre ord, at lande har uddelt kvoterne uden at forlange CO2-nedskæringer i første omgang, og at de derfor må tage skrappere midler i brug fremover, hvis EU skal nå sit mål om at skære otte procent af udslippet som gennemsnit i årene 2008-2012 målt i forhold til 1990. I Danmark var udledningen af CO2 fra virksomheder omfattet af kvotesystemet lige over 26 millioner ton, mens virksomhederne havde fået kvoter til at udlede lige over 31 millioner ton om året. Foreløbige meldinger om, at landene med få undtagelser ligger under deres kvoter, har allerede fået prisen på CO2-udledningstilladelser til at falde. Prisen på det europæiske kvotehandelsmarked er blevet halveret og er nu nede på 12-14 euro per ton. Det betyder usikkerhed på kvotemarkedet. Samtidig kan virksomheder, der har gjort en tidlig indsats, føle sig snydt, fordi den rigelige kvotetildeling ikke har givet dem konkurrencemæssige fordele i 2005-2007, påpeger Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd. - Man har forpasset nogle muligheder de første år og sendt et forkert signal ved at tildele så rigeligt. Nu forventer industrien at få, hvad de har brug for, siger Søren Dyck-Madsen og understreger, at kravene tilskynder til en fornyelse, som europæisk industri har brug for. Nye signaler Ifølge Det Økologiske Råd er der brug for nye signaler: Det skal stå klart, hvad regeringen vil gøre i sektorer, der ikke er omfattet af kvotesystemet. Tildelingen af kvoter skal være så skrap, at man når målet. Endelig skal EU melde klart ud, at kvotesystemet er kommet for at blive, også efter 2012. Miljøorganisationen Greenpeace kalder de omkring fem millioner ton, som danske virksomheder har fået for meget, for ren statsstøtte. Virksomhederne kunne have solgt kvoterne og tjent penge på dem, påpeger talsmand Tarjei Haaland, Greenpeace. - Vi håber, det ikke gentager sig, og at der i næste periode tildeles en stram kvote, så CO2-reduktionerne nås og Danmark får udfaset de kulfyrede kraftværker, som stadig står for næsten halvdelen af energiproduktionen, siger Tarjei Haaland. Kvoterne i EU’s kvotehandelssystem er samlet set på 1,8 milliarder ton for perioden 2005-2007, der betragtes som en prøveperiode. Tallene for 2005 øger presset på kommissionen for at lægge en hårdere linje, hvis den næste plan for perioden 2008-2012 for alvor skal tage fat på at få CO2-udslippet ned. Oversigten over CO2-udledningerne, som EU-Kommissionen offentliggjorde i går, er baseret på rapporter fra landene. Fire lande - Cypern, Luxembourg, Malta og Polen - har ikke leveret oplysninger. EU-landene skal inden 30. juni aflevere deres tildelingsplaner for næste periode 2008-2012. De skal godkendes af kommissionen, inden de sættes i gang. /ritzau/