EMNER

EU's Nice-Traktat træder i kraft i dag

Allerede om et begynder forhandlingerne om den næste traktat

BRUXELLES:Fem dages hårde forhandlinger skulle der til, før de 15 EU-lande i december 2000 kunne enes om EU's Nice-traktat. Til gengæld blive Nice-Traktaten, der træder i kraft lørdag, antagelig den EU-traktat, der får det korteste liv. Allerede til næste år ventes medlemslandene at kaste sig ud i forhandlingerne om Nice-traktatens afløser, en forfatnings-traktat, der skal samle EU's traktater i én. Men før det sker, skal Nice-traktaten gøre det muligt at gennemføre EU-udvidelsen med 10 nye medlemslande 1. maj 2004 uden, at EU-systemet bryder sammen under dets egen vægt. Ændringerne betyder, at EU-Kommissionen får 25 medlemmer - en kommissær per land i modsætning til nu, hvor de fem store medlemslande har hver to kommissærer, så Kommissionen i alt har 20 medlemmer. Europa-Parlamentet får 732 folkevalgte medlemmer mod 626 i dag. Det betyder i praksis, at de nuværende EU-lande skal afgive pladser til parlamentarikerne fra de nye medlemslande. Danmark, der nu har 16 medlemmer, får således kun 14 i det nye parlament, der skal vælges i juni 2004. I EU's Ministerråd ændres fordelingen af stemmer mellem landene også, når de nye medlemmer kommer med, og samtidig justeres afstemningsreglerne. For at blive vedtaget skal et forslag støttes af et kvalificeret flertal på mindst 232 af de i alt 321 stemmer i Ministerrådet. Forslaget skal samtidig støttes af et flertal af de 25 medlemslande, og hvis et medlemsland ønsker det, skal det også gøres op, om de lande, der støtter forslaget, repræsenterer mindst 62 procent af EU's befolkning. Ændringerne af EU-Kommissionen og Ministerrådet træder i kraft 1. november 2004. Som et led i reformen indfører EU-landene flertalsafstemninger på 27 nye områder, hvor de nu træffer beslutning med enstemmighed. Det skal sikre, at et eller ganske få lande ikke længere kan blokere for initiativer, som et stort flertal af EU-landene ønsker at gennemføre. Nice-Traktaten var ind til for få måneder siden truet på livet efter de irske vælgere i 2001 forkastede den ved en folkeafstemning. Irerne sagde imidlertid ja til traktaten ved en ny afstemning i oktober i fjor. Uden et irsk ja kunne Nice-Traktaten ikke træde i kraft. /ritzau/