EU's udlandsbistand i søgelyset

København, tirsdag /ritzau/ Internationale hjælpeorganisationer går EU's ulandsbistand efter i sømmene. Danmark er i førerposition, men udviklingen går den forkerte vej, fremhæves det. Grafik udsendes ----------- ---------- ----------- Danmark får en stjerne fra tre internationale hjælpeorganisationer, der har stillet skarpt på ulandsbistanden fra de 15 gamle EU-lande. Men Danmarks førerposition er truet, eftersom den danske bistand er faldet fra 1,03 procent af bruttonationalproduktet (BNP) i 2001 til 0,84 procent af BNP i 2004, advarer de tre organisationer. Med i ulandsbistandens superliga er Sverige, Luxembourg og Holland, der ligesom Danmark opfylder målsætningen om at give mere end 0,7 procent af BNP. I den anden ende af skalaen ligger Italien, Østrig, Portugal og Grækenland, der alle roder rundt omkring 0,2 procent af BNP. Det er organisationerne Oxfam, Eurodad, Actionaid og danske IBIS, der står bag rapporten om de gamle EU-landes ulandsbistand, hvis offentliggørelse falder sammen med EU's udviklingsministres møde i Luxembourg tirsdag. På mødet i Luxembourg vil udviklingsministrene diskutere, hvad EU kan gøre for at nå FN's såkaldte 2015-mål. 2015-målene, der består af otte delmål, dækker blandt andet over en målsætning om at halvere antallet af verdens fattige inden år 2015. I rapporten peger udviklingsorganisationerne på, at EU spiller en vigtig rolle som foregangsland for andre donorer som eksempelvis USA, og de opfordrer EU's udviklingsministre til at forpligte sig til at give 0,7 procent af BNP i ulandsbistand inden 2010. - Det er afgørende, at EU-landene vedtager en fælles tidsramme for at øge udviklingsbistanden til 0,7 procent af BNP indenfor de næste fem år. Danmark har traditionelt spillet en progressiv rolle, men vi får meget svært ved at gå i front, når vi som det eneste land i Europa sænker udviklingsbistanden, siger Morten Emil Hansen fra IBIS. Som det EU-land, der giver mindst ulandsbistand, fremhæves Italien. Sølle 0,17 procent af BNP giver landet, der betragtes som et af verdens rigeste lande, hvilket dets medlemskab af G7 vidner om. Af de 0,17 procent er hele 92 procent øremærket til projekter, hvor indkøb af italienske varer og serviceydelser indgår. Heller ikke Tyskland kan være sin placering bekendt, fastslår organisationerne i rapporten. Under det seneste møde i World Economic Forum i Davos lovede den tyske kansler, Gerhard Schröder, at Tyskland inden for en overskuelig fremtid vil leve op til målsætningen om at give mindst 0,7 procent af BNP. Men med den fart, som den tyske bistand stiger i øjeblikket, vil Tyskland først i 2087 efterleve målet, "hvilket langt fra kan kaldes en overskuelig fremtid", står der i rapporten. Italien fremhæves igen i rapportens afsnit om gældslettelse. I 2000 lovede Italien at slette gæld til en række fattige lande for i alt fire milliarder euro (30 mia. kr.). Tre år efter var kun halvdelen af dette løfte blevet indfriet, fastslås det. På den positive side fremhæves Irland og Storbritannien for at have været fortalere for gældslettelse og dermed spillet en vigtig rolle som foregangsland i den internationale debat. Rapporten opfordrer desuden EU-landene til at bruge handel som værktøj for udvikling i de fattige lande. På trods af enkelte initiativer, der styrker de fattige landes betingelser i international handel, har EU ikke gjort noget, der for alvor rykker ved uretfærdighederne, konkluderes det i rapporten. Især EU's landbrugspolitik hænges ud som årsag til, at udviklingslandene ikke får et ben til jorden i den internationale handel. /ritzau/